Promocja!
danilewicz_zarządzanie_rozwojem

Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

Opis produktu

Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić uwagę na powiązania funkcjonalne między tymi ośrodkami. Szczególnie ważne jest zintegrowane podejście do zagospodarowania przestrzeni, planowania systemów infrastruktury technicznej czy rozwoju społeczno-gospodarczego, co powinno przekładać się na planowanie i realizowanie poszczególnych polityk miejskich opierających się na współpracy wielu interesariuszy.

W publikacji wyjaśniono teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania rozwojem miast, integrując wielopłaszczyznową i wieloaspektową problematykę zarządzania miejskiego. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych zarządzaniem współczesnymi obszarami miejskimi z uwzględnieniem podejścia terytorialnego – zarówno do władz samorządowych, instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego, jak i do studentów.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 9
Sylwetka naukowa Profesora Tadeusza Markowskiego 13
Wykaz dorobku Profesora Tadeusza Markowskiego 21

Część 1. Koncepcje zarządzania rozwojem miast 47
Tadeusz Marszał: Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza 49
Andrzej Klasik, Florian Kuźnik: Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencji 65
Wanda M. Gaczek: Przekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polski 79
Justyna Danielewicz, Małgorzata Żak-Skwierczyńska: „Governance” jako element zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych 93
Dorota Sikora-Fernandez: Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji „smart city” w Polsce 121

Część 2. Czynniki i instrumenty rozwoju miast 139
Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska, Robert Perdał: Czynniki rozwoju w praktyce polityki spójności zorientowanej terytorialnie 141
Aleksandra Nowakowska: Kapitał terytorialny – źródło przewagi konkurencyjnej 165
Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała: Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań 175
Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki: Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot 189
Wawrzyniec Rudolf: Marketing terytorialny a generowanie rozwoju miast i regionów 215

Część 3. Kluczowe aspekty realizacji wybranych polityk miejskich 241
Dominik Drzazga: Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych 243
Adam Kowalewski: Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag 265
Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska: Uwarunkowania sprawnego zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastach 281
Janusz Reichel: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na tle organizacji innych sektorów 297
Filip Łukasz Moterski: Publiczny wymiar sportu 313

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Zarządzanie rozwojem współczesnych miast”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
  • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń