fbpx
Regulamin

Regulamin sprzedaży książek drukowanych i elektronicznych przez Księgarnię Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

 

Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi sprzedaż książek papierowych, odręczną i wysyłkową oraz książek elektronicznych (e-booków) opublikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (zwanego dalej „Sprzedawcą”).

Oprócz książek drukowanych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oferuje również e-booki, które stanowią elektroniczny odpowiednik książki drukowanej i prezentowane są w ramach jednej karty produktowej dla wybranych publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. E-booki dostępne są w formatach PDF oraz ePub, przy czym każdy z e-booków ma format PDF, a jedynie wybrane mają dodatkowo format ePub. Jeśli dla danej publikacji e-book ma zarówno format PDF, jak i ePub, formaty te sprzedawane są łącznie.

Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, www.ksiegarnia.uni.lodz.pl, prowadzona jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. ul. Jana Matejki 34A
90-237 Łódź, NIP: 724-000-32-43, REGON: 000001287, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Dane teleadresowe Sprzedawcy:
adres do korespondencji: ul. Jana Matejki 34A
90-237 Łódź

adres e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 55 77
godziny otwarcia Księgarni: poniedziałek–piątek od 8.00 do 15:00.

Słownik:
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Księgarni Wydawnictwa UŁ i dokonująca zakupów.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni Wydawnictwa UŁ w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
Przedsiębiorca – klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego), dokonujący zakupów w Księgarni Wydawnictwa UŁ w zakresie tej działalności.
Punkt odbioru osobistego – Księgarnia Sprzedawcy w Łodzi przy ul. Jana Matejki 34A.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Księgarnia Wydawnictwa UŁ – prowadzona przez Sprzedawcę Księgarnia, dostępna pod domeną internetową: www.ksiegarnia.uni.lodz.pl

PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-182 Poznań przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadająca numer NIP: 779-23-08-495.
Konto PayU – narzędzie dostarczone przez PayU, umożliwiające dokonywanie płatności za zakupione książki w Księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

 

I. Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni Wydawnictwa UŁ, składania zamówień na produkty dostępne w Księgarni, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2.   Wszystkie informacje zawarte na stronie www.ksiegarnia.uni.lodz.pl są dostępne w języku polskim.
3.   Do korzystania z Księgarni Wydawnictwa UŁ, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a)  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
b)  włączenie obsługi plików „ciasteczka” i javascript,
c)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4.   Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego Wydawnictwa UŁ zgodnie z jego przeznaczeniem.
5.   Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni Wydawnictwa UŁ, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Księgarni lub jego elementy techniczne.
6.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Księgarni Wydawnictwa UŁ w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient w każdym czasie może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Księgarni. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni można zgłaszać pisemnie na adres Działu Sprzedaży Wydawnictwa UŁ, ul. Jana Matejki 34A, 90-237 Łódź, mailowo na adres: ksiegarnia@uni.lodz.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej Księgarni.

 

II. Rejestracja i logowanie

1.   W celu rejestracji w Księgarni Wydawnictwa UŁ (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane adresowe, dane kontaktowe, adres e-mail oraz login i hasło dla konta, zaakceptować Regulamin Księgarni Wydawnictwa UŁ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2.   Rejestracja w Księgarni Wydawnictwa UŁ, jak również korzystanie z funkcjonalności Księgarni Wydawnictwa UŁ są nieodpłatne.
3.   Po zarejestrowaniu się w Księgarni Wydawnictwa UŁ każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez podanie loginu i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.
4.   W celu usunięcia konta Klienta z Księgarni Wydawnictwa UŁ należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: ksiegarnia@uni.lodz.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Księgarni Wydawnictwa UŁ.
5.   Rejestracja w Księgarni Wydawnictwa UŁ nie jest konieczna w celu dokonywaniu zakupów.

 

III. Płatność oraz cena

1.   Ceny wszystkich produktów w Księgarni Wydawnictwa UŁ są wyrażone w polskich złotych.
2.   Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie świadczenia wymagane przepisami prawa, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
3.   Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

a)  przedpłatę na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Uniwersytet Łódzki, ul. Jana Matejki 34A, 90-237 Łódź): Bank PKO S.A. II O/Łódź nr konta: 09 1240 3028 1111 0010 2508 1913

b)  przelew bankowy dokonany na podstawie faktury VAT na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO S.A. II O/Łódź nr konta: 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488

c)  płatność za pośrednictwem konta PayU, dostępnego na stronie Księgarni podczas realizacji procesu zakupowego,
d)  płatność przy odbiorze towaru (należność pobiera doręczyciel).
4.   W przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem konta PayU Klient proszony jest o płatność na podstawie złożonego Zamówienia oraz powołanie w tytule przelewu numeru Zamówienia.
5.   Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej wysyłaną drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail.

 

IV. Zamówienia

1.   Klient może składać zamówienia w następujący sposób:
a)  drogą elektroniczną (przez stronę internetową www.ksiegarnia.uni.lodz.pl 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka, wybranie sposobu dostawy oraz kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” lub pocztę e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl,
b)  telefonicznie (42) 635 55 77 w dniach: poniedziałek–piątek w godzinach od 8.00 do 15:00,

c)  pocztą (wysyłając zamówienie na adres: ul. Jana Matejki 34A, 90-237 Łódź).
2.   Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych:
–  od dnia złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
–  od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności przelewem.

3.   Zamówienia złożone w niedziele, dni wolne i święta realizowane będą do 3 pierwszych dni roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

V. Umowa z Klientem

1.   Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Księgarni Klient otrzyma e-mail z podsumowaniem zamówienia, liczbą zamówionych egzemplarzy, ceną towaru oraz kosztami przesyłki.
2.   Wymagane jest potwierdzenie przez Klienta złożonego zamówienia. Wówczas uznaje się, że umowa pomiędzy Klientem a Księgarnią została zawarta.
3.   W przypadku zamówienia telefonicznego umowa zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia – z wyjątkiem sytuacji, w której dany tytuł nie jest dostępny w ofercie Księgarni.

4.   Księgarnia ma trzy dni robocze na  poinformowanie Klienta o dostępności danego tytułu. Jeśli w tym czasie Księgarnia nie udzieli informacji zwrotnej, to przyjmuje się, że dany tytuł jest dostępny, zaś sama umowa zostaje zawarta automatycznie.

 

VI. Warunki i koszty dostawy


1.   Księgarnia Wydawnictwa UŁ dokonuje wysyłki Produktów wyłącznie na terenie Polski w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2.   Szczegółowy czas dostawy podany jest Klientowi każdorazowo w trakcie składania zamówienia.
3.   W przypadku płatności gotówką Klient ma również możliwość odbioru osobistego na terenie Łodzi przy ul. Jana Matejki 34A, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (42) 635 55 77.
4.   Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi:
a)  13,90 zł w przypadku przedpłaty na konto bankowe;
b)  16,40 zł w przypadku wysyłki za pobraniem.
5.   Przesyłki poza granicami Polski obsługuje firma zewnętrzna. Zainteresowany Klient otrzyma stosowne informacje, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Księgarnią.
6.   W przypadku wystąpienia opóźnień z winy Księgarni Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie bądź mailowo.
7.   Księgarnia nie odpowiada za opóźnienia powstałe na skutek działania podmiotów zewnętrznych.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1.   Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.
2.   Prawo odstąpienia opisane w punkcie 1. nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przy zakupie treści cyfrowych, akceptacja niniejszego regulaminu stanowi  wyrażenie zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
3.   Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może także złożyć inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać na adres e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl lub na adres korespondencyjny: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 34A, 90-237 Łódź.
5.   Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.   W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.   W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
8.   Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9.   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, tj. koszt odesłania Produktu do Księgarni Wydawnictwa UŁ pokrywa Kupujący. Klient ponosi ewentualne koszty zwrotnej Przesyłki (od Klienta do Sprzedawcy) jedynie w sytuacji,  kiedy Klient nie był uprawniony do odstąpienia od umowy lub złożył oświadczenie o odstąpieniu po przewidzianym 14-dniowym terminie.
10.   Do zwracanego produktu Konsument może dołączyć dowód zakupu (np. paragon, faktura).
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Produktów.

 

VIII. Reklamacje

1.    Sprzedawca  jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia).
2.   Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru.
3.   W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 34A, 90-237 Łódź. Klient może także przesłać produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4.   Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji, ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.   W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klient ma prawo do jego reklamacji. Uszkodzony towar powinien przesłać do Księgarni na swój koszt. Księgarnia zobowiązuje się wymienić towar na nieuszkodzony, a jeśli nie będzie to możliwe, zaoferuje inne dostępne publikacje lub zwróci Klientowi równowartość towaru i poniesionych kosztów przesyłki. Klient do paczki z książką winien załączyć fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Księgarni reklamacja nie będzie uwzględniana.
6.   Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7.   Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8.   Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Nie narusza to uprawnień Konsumenta co do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu.
9.   Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
10.   W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 34A, 90-237 Łódź.
11.   Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
12.   Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

IX. Zasady obrotu profesjonalnego

1.   W przypadku składania zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą stosuje się poniższe postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w pkt IX stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.
2.   Zamówienie jest realizowane, jeśli w chwili składania zamówienia wybrane produkty są dostępne w Księgarni Wydawnictwa UŁ. W przypadku braku dostępności produktów Sprzedawca dokonaną wcześniej przedpłatę zwróci Przedsiębiorcy niezwłocznie.
3.   Podczas odbioru Zamówienia z Księgarni Wydawnictwa UŁ Przedsiębiorca powinien sprawdzić w obecności doręczyciela stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.
4.   W przypadku nieodebrania przesyłki Przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu oraz ponownej wysyłki.
5.   W przypadku składania reklamacji Przedsiębiorca jest zobowiązany przesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.   Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym terminie Przedsiębiorcę o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona oraz o trybie i sposobie jej rozpatrzenia.

 

X. Dane osobowe

1.   Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez siebie danych osobowych w procesie korzystania z Księgarni Wydawnictwa UŁ i dokonywania w niej zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Księgarni Wydawnictwa UŁ.
2.   Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 34A, 90-237 Łódź, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.   Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Księgarni Wydawnictwa UŁ oraz w celu wystawienia faktury lub rachunku.
4.   Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

XI. Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
2.   Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3.   Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie Regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji przez Konsumenta zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są zawsze realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili zawarcia umowy przez Klienta.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny

Życzymy udanych zakupów

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann