Prawo

Filter products / Prawo / Showing 1 - 18 of 147 results
Sort by
Dziedziny
Autor
Format książki
Uczniowie jednego mistrza_OKL

Uczniowie jednego Mistrza. Klasyczne instytucje postępowania administracyjnego w dobie przemian

Księga jubileuszowa Profesorów Wojciecha Chróścielewskiego i Jana Pawła Tarno
Agnieszka Krawczyk
okladka_Duraj_Stosowanie

Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość

Tomasz Duraj
E-book: 29,95 złKsiążka: 53,90 zł
Banach_Res publica_OKL

Res publica est res populi

Myśl polityczno-prawna Marka Tulliusza Cycerona
Tomasz Banach
E-book: 22,45 złKsiążka: 44,90 zł
okladka

Zjawiska niepożądane w zatrudnieniu z perspektywy prawa pracy – wybrane zagadnienia

Magdalena Paluszkiewicz,
Ewa Staszewska
Otwarty dostęp
Bieda_Areszty detencyjne_OKL

Areszty detencyjne w Królestwie Polskim 1815–1868

Z badań nad powstawaniem nowożytnej administracji na ziemiach polskich
Justyna Bieda
E-book: 29,95 złKsiążka: 53,90 zł
Rzymowski_okladka

RODO – GDPR. Ocena ryzyka, ocena skutków naruszenia ochrony danych osobowych

Jakub Rzymowski
Otwarty dostęp
Broniewicz_Marciniak_Glosy_OKL

Glosy

Witold Broniewicz. Red. Andrzej Marciniak
Otwarty dostęp
Jurysprudencja_20_Mendecka_Dobro dziecka_OKL

Jurysprudencja 20

Dobro dziecka w ujęciu indywidualistycznym i wspólnotowym
Karolina Mendecka
E-book: 24,95 złKsiążka: 44,90 zł
Gorska_Zdolnosc sadowa_OKL

Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Anna Górska
E-book: 29,95 złKsiążka: 53,90 zł
Chmielarz-Grochal i in._Asesor sadowy_OKL

Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

Anna Chmielarz-Grochal,
Ewa Wójcicka,
Jakub Żurek
E-book: 29,95 złKsiążka: 53,90 zł
Wojciechowski_Tozsamosc_okladka

Jurysprudencja 21

Tożsamość narracyjna jako warunek autentycznej podmiotowości prawnej
Bartosz Wojciechowski
E-book: 24,95 złKsiążka: 44,90 zł
Byczko_i in._Non omne--okl

Non omne quod licet honestum est

Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera
Urszula Promińska,
Aleksander Kappes,
Bartosz Kucharski, ...
Książka: 299,00 zł
Duniewska i in._Prawo_administracyjne_OKL

Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty

Zofia Duniewska. Maria Karcz-Kaczmarek. Przemysław Wilczyński
Książka: 116,10 zł
Jurysprudencja 19_Duraj_Zatrudnienie-OKL

Jurysprudencja 19

Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy
Tomasz Duraj
E-book: 24,95 złKsiążka: 44,90 zł
Filipczak_Brak zagrożenia_Jurysprudencja-OKL

Jurysprudencja 18

Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia dóbr prawnych na niebezpieczeństwo
Mateusz Filipczak
E-book: 27,45 złKsiążka: 49,40 zł
Kmieciak_Contemporary Concepts_OKL

Contemporary Concepts of Administrative Procedure Between Legalism and Pragmatism

Zbigniew Kmieciak
E-book: 29,95 złKsiążka: 53,90 zł
Rapports XXI-okl

Rapports Polonais. XXIe Congres International de Droit Comparé

Asunción 23-28 X 2022
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska. Dagmara Skupień
Pichlak i in_Refleksyjna regulacja_OKL

Refleksyjna regulacja ryzyka w ochronie danych osobowych

Podstawy teoretyczne i praktyka działalności Prezesa UODO
Klaudia Gaczoł,
Maciej Pichlak
Otwarty dostęp