OKLADKA

Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii

  Historia i współczesność
  Autor:


 • Liczba stron:
  216
  Rok wydania:
  2022
  e-ISBN:
  978-83-8220-837-5

  Opis produktu

  Syberia stanowi rozległe terytorium, na którym znajdują się ogromne bogactwa na­turalne. Na obszarze tym – mimo surowych warunków klimatycznych i niskiej gęstości zaludnienia – rozwinęły się liczne gałęzie przemysłu, ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Rosji. Obecnie istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego zarówno Syberii, jak i Federacji Rosyjskiej posiada projekt określany mianem „Rosyjska Arka”. Jego celem jest rozwój Angaro-Jenisejskiego makroregionu ekonomicznego oraz Repu­bliki Sachy (Jakucji) z punktu widzenia realizacji postanowień zawartych w „Strategii roz­woju przestrzennego Federacji Rosyjskiej na okres do roku 2025″.

  Celem monografii jest przedstawienie zagadnień dotyczących rozwoju gospodarcze­go Syberii i zmian społecznych, jakie dokonały się na przestrzeni XX i XXI w. na tym ob­szarze, z wykorzystaniem aktualnych opracowań w języku rosyjskim i języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poszczególnych jednostek administracyjno-te­rytorialnych na tym terytorium.

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Spis treści

  Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział 1
  Syberia i jej rdzenne narody 13
  1. Historia kształtowania się państwa rosyjskiego i rola Syberii 13
  2. Położenie geograficzne Syberii 19
  3. Historia Syberii i miast syberyjskich 22
  4. Badania Syberii i wyprawy eksploracyjne 31
  5. Podział geograficzny i administracyjny obszaru Syberii 33
  6. Rdzenne narody Syberii 39
  7. Języki rdzennych narodów Syberii 43

  Rozdział 2
  Cechy fizyczno-geograficzne Syberii Wschodniej i Syberii Zachodniej 47
  1. Syberia Wschodnia 47
  1.1. Charakterystyka ogólna 47
  1.1.1. Obszar arktyczny Syberii Wschodniej 48
  1.1.2. Syberia Środkowa 53
  1.1.3. Sajany i Podsajanie 57
  1.1.4. Zabajkale i Pobajkale 61
  1.1.5. Góry Syberii Północno-Wschodniej 66
  2. Syberia Zachodnia 68
  2.1. Charakterystyka ogólna 68
  2.2. Nizina Zachodniosyberyjska 69
  2.2.1. Charakterystyka ogólna 69
  2.2.2. Strefy przyrodnicze Niziny Zachodniosyberyjskiej 72
  2.3. Ałtaj 76
  2.4. Obszar górski Sałairsko-Kuźniecki 78

  Rozdział 3
  Ludność i gospodarka Syberii Wschodniej 79
  1. Historia gospodarki Syberii Wschodniej i jej jednostek administracyjnych 79
  2. Jednostki administracyjne Syberii Wschodniej i ludność je zamieszkująca 81
  3. Jednostki administracyjne leżące na obszarze Syberii Wschodniej i ich historia 85
  3.1. Buriato-Mongolska ASRR, Buriacka ASRR i Republika Buriacji 85
  3.2. Obwód czytyjski i Kraj Zabajkalski 89
  3.3. Obwód irkucki 92
  3.4. Kraj Krasnojarski 94
  3.5. Republika Chakasji 97
  3.6. Republika Tuwy 99
  3.7. Jakucka ASRR i Republika Sachy (Jakucja) 101
  4. Gospodarka Syberii Wschodniej 105

  Rozdział 4
  Ludność i gospodarka Syberii Zachodniej 113
  1. Historia gospodarki Syberii Zachodniej i jej jednostek administracyjnych 113
  2. Jednostki administracyjne Syberii Zachodniej i ludność je zamieszkująca 115
  3. Jednostki administracyjne leżące na obszarze Syberii Zachodniej i ich historia 119
  3.1. Obwód tiumeński 119
  3.1.1. Ostiacko-Wogulski Okręg Narodowościowy i Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny-Jugra 122
  3.1.2. Jamalsko-Nieniecki Okręg Narodowościowy i Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny 125
  3.2. Obwód omski 127
  3.3. Obwód tomski 130
  3.4. Obwód nowosybirski 132
  3.5. Obwód kemerowski 136
  3.6. Kraj Ałtajski 138
  3.7. Republika Ałtaju 141
  4. Gospodarka Syberii Zachodniej 143

  Rozdział 5
  Surowce mineralne Syberii i ich wydobycie. Porównanie warunków życia ludności skrajnej Północy w aspekcie realizacji projektu
  „Rosyjska Arka” 147
  1. Surowce mineralne Syberii i ich wydobycie na obszarze Syberii Wschodniej i Syberii Zachodniej 147
  1.1. Zasoby i wydobycie ropy naftowej i kondensatu ropnego 147
  1.2. Zasoby i wydobycie gazu ziemnego 151
  1.3. Zasoby i wydobycie węgla 154
  1.4. Zasoby i wydobycie uranu 156
  1.5. Zasoby i wydobycie rud żelaza 157
  1.6. Zasoby i wydobycie rud chromu 158
  1.7. Zasoby i wydobycie rud manganu 159
  1.8. Zasoby i wydobycie rud nefelinu oraz boksytów 159
  1.9. Zasoby i wydobycie rud miedzi 160
  1.10. Zasoby i wydobycie niklu 162
  1.11. Zasoby i wydobycie kobaltu 163
  1.12. Zasoby i wydobycie ołowiu 164
  1.13. Zasoby i wydobycie cynku 166
  1.14. Zasoby i wydobycie cyny 167
  1.15. Zasoby i wydobycie wolframu 168
  1.16. Zasoby i wydobycie molibdenu 169
  1.17. Zasoby i wydobycie tytanu 169
  1.18. Zasoby i wydobycie cyrkonu 170
  1.19. Zasoby i wydobycie metali ziem rzadkich 171
  1.20. Zasoby i wydobycie złota 171
  1.21. Zasoby i wydobycie srebra 173
  1.22. Zasoby i wydobycie metali z grupy platyny 174
  1.23. Zasoby i wydobycie diamentów 175
  2. Porównanie warunków życia ludności skrajnej Północy na obszarze Syberii Wschodniej i Syberii Zachodniej w aspekcie realizacji projektu „Rosyjska Arka” 176
  Zakończenie 183
  Bibliografia 185
  Źródła polskojęzyczne 185
  Źródła rosyjskojęzyczne 192
  Spis tabel 201
  Spis rysunków i wykresów 207
  Aneks 209

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii”

  Tagi: , , , ,