Ekonomia

Filter products / Ekonomia / Showing 1 - 18 of 278 results
Sort by
Dziedziny
Autor
Format książki
Jedrzejczak_Nieklasyczne metody_OKL

Klasyczne i nieklasyczne metody analizy nierówności dochodowych

Alina Jędrzejczak
Otwarty dostęp
Gzik_Kompetencje emerytalne_OKL

Kompetencje emerytalne polskich pracowników migrujących do państw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Monika Gzik
Otwarty dostęp
okladka

Rola i efekty funkcjonowania centrów usług wspólnych w Polsce

Urszula Motowidlak,
Tomasz Motowidlak
Otwarty dostęp
okladka_Krajewska_i_in_Redystrybucja

Redystrybucja dochodów w świecie nierówności

Katarzyna Piłat,
Anna Krajewska,
Piotr Krajewski
Otwarty dostęp
Duraj_Rozwoj gospodarczy_OKL

Rozwój gospodarczy i społeczny republik Kaukazu Południowego

Natasza Duraj
Otwarty dostęp
Jelska_Korporacyjne raportowanie_OKL

Korporacyjne raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

Katarzyna Jelska
Jedrzejczak i in_Sytuacja dochodowa_OKL

Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w województwie łódzkim

Alina Jędrzejczak · Dorota Pekasiewicz
Otwarty dostęp
Lochnicka_Przedsiebiorczosc akademicka_OKL

Przedsiębiorczość akademicka – istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju

Dorota Łochnicka
Otwarty dostęp
Boryczka_Przeszlosc, terazniejszosc t 2_OKL

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi

Tom 2. Przestrzeń miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej
Ewa M. Boryczka · Kamil Śmiechowski
E-book: 29,95 złKsiążka: 53,90 zł
Rozanski i in_Internacjonalizacja-OKL

Internacjonalizacja przedsiębiorstw a procesy innowacyjne w globalnej gospodarce

Jerzy Różański · Nataliya Voytovych
E-book: 24,95 złKsiążka: 44,90 zł
Maciejczyk-Bujnowicz_Kontrola_OKL

Kontrola przepływu kapitału we współczesnej gospodarce światowej

Podejście instytucjonalne Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
Otwarty dostęp
Zabkowicz_Panstwo wobec grup _OKL

Państwo wobec grup dominujących w gospodarce – perspektywa instytucjonalnej ekonomii politycznej

Anna Ząbkowicz
Otwarty dostęp
Skorupinska-Cieslak_Stosunki przemyslowe_OKL

Stosunki przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Skorupińska-Cieślak
Otwarty dostęp
Rzenca_Ekomiasto_Srodowisko_OKL

EkoMiasto#Środowisko

Zrównoważony inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydanie 2
Agnieszka Rzeńca
Rzenca i in._Ekomiasto_Spoleczenstwo_OKL

EkoMiasto#Społeczeństwo

Zrównoważony inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydanie 2
Agnieszka Rzeńca,
Zbigniew Przygodzki,
Aleksandra Nowakowska
Nowakowska_Ekomiasto_Gospodarka_OKL

EkoMiasto#Gospodarka

Zrównoważony inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydanie 2
Aleksandra Nowakowska
Duraj_Uwarunkowania rozwoju_OKL

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego rosyjskiego Dalekiego Wschodu

Natasza Duraj
Otwarty dostęp
Kozar i in_Branza TSL_OKL

Branża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty

Łukasz Jarosław Kozar. Agata Matuszewska-Kubicz
Otwarty dostęp