“Łódź. Szkice o literaturze, przestrzeni i historii”. Dr hab. Tomasz Cieślak o swojej najnowszej książce

Opublikowano: 15 kwietnia 2024
Data wydarzenia: 25/04/2024
1200 830

Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Cieślakiem poświęcone jego najnowszej książce “Łódź. Szkice o literaturze, przestrzeni i historii”.

“Łódź jest dla mnie tekstem, który układa się w opowieść o historycznym i społecznym doświadczeniu nowoczesności w jej lokalnym wymiarze. Literackie reprezentacje miasta wyrastają z jego krajobrazu, z konkretnej przestrzeni, z charakterystycznych scen i społecznych praktyk, które, jeśli nawet należą już tylko do przeszłości, są niezbywalnymi składowymi pamięci, budującej lokalną specyfikę i odrębność

– pisze Tomasz Cieślak we wstępie do zbioru tekstów pt. Łódź. Szkice o literaturze. przestrzeni i historii

Cieślak prześledzi związki między Manchesterem a polskim Manchesterem, jak nazywano niegdyś Łódź, dokładnie przyjrzy się także literackiej przestrzeni miasta przed 1939 rokiem “zbudowanej z ceglanych murów fabryk i kominów, ubogich siedzib robotniczych, ociekających przepychem fabrykanckich pałaców, bruku, błota, brudu i smogu”. Korzysta przy tym nie tylko z tekstów polskich, ale tekstów napisanych w jidysz, po niemiecku i rosyjsku. Nie zabraknie autorów rozpoznawalnych, jak Zygmunt Bartkiewicz, ale i mniej znanych, jak poetka Maria Felicja Przedborska, Kazimierz Laskowski, Marian Gawalewicz czy Józef Jaremski. Interesujące dla czytelnika może być wprowadzenie Rewolucji 1905 roku jako motywu kształtującego łódzką twórczość okolicznościową i narrację tożsamościową,

Autor rekonstruuje literacki obraz Łodzi z czasu “Wielkiego Kryzysu” lat 30. i narodzin łódzkiej prasy literackiej, jasno wskazując, jaki wpływ wydarzenia historyczne miały na kształtowanie tekstów. Osobny rozdział poświęcony został wybranym współczesnym reprezentacjom literackim Łodzi, na przykładzie metafory “miasta do zjedzenia” u Przemysława Owczarka i “miasta w procesie” u Macieja Roberta.

Dr hab. Tomasz Cieślak pracuje w Zakładzie Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ, jego głównym obszarem zainteresowań jest dwudziestowieczna i najnowsza polska poezja oraz krytyka literacka. W ostatnich latach zajął się badaniami kultury literackiej Łodzi, współredagując “Budzi się Łódź….” Obraz miasta w literaturze do 1939 roku, Łódź 2020 oraz Słownik kultury literackiej Łodzi do 1939 roku, Łódź 2022.

Prowadzenie: Marta Zdanowska

 

Miejsce wydarzenia: Dom Literatury w Łodzi ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 25 kwietnia 2024 (czwartek) 18:00 – 19:30

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski