Promocja!
Badowska i in._Słownik -okl

Słownik kultury literackiej Łodzi do 1939 r.

Opis produktu

Słownik ma w dużym stopniu charakter rewelatorski, gdyż uwzględnia nie tylko postaci, instytucje, zjawiska powszechnie znane, odnotowane w literaturze przedmiotu, lecz także takie, które sytuują się na marginesie kultury literackiej Łodzi i nie zaistniały dotąd w powszechnej świadomości. Autorom udało się odkryć i przedstawić sylwetki twórców prawie całkiem zapoznanych oraz dotrzeć do niepublikowanych tekstów.

Hasła składają się na bogaty […] obraz kultury literackiej Łodzi, ukazując z jednej strony jej wielojęzyczny i wielokulturowy charakter, z drugiej – różne wymiary […] życia literackiego. Dzięki słownikowej konfiguracji haseł, a także wyeksponowaniu tego, co lokalne, odsłania się nowa perspektywa poznawcza, która pozwala m.in. spojrzeć na utwory literackie pod kątem ich związków z miejscem czy w nowym świetle ukazać sylwetki znanych pisarzy, którzy – nawet jeśli nie podejmowali w swojej twórczości łódzkiego tematu […] – odcisnęli swój ślad w przestrzeni miasta.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak

Słownik […] dowodzi zróżnicowania kulturowego Łodzi i niewątpliwie pogłębia –ze względu na bogactwo faktograficzne i wykorzystanie nieznanych wcześniej źródeł – stan wiedzy o środowiskach twórczych i życiu literackim tego miasta. Na uznanie zasługuje również koncepcja poszerzenia pola literackiego o zjawiska mniej doceniane i często marginalizowane – literaturę popularną, komiks, kabarety. Pozwala to uchwycić prawidłowości i tendencje (czasem o charakterze efemerycznym) nowoczesnego etapu kształtowania się kultury literackiej, niejednokrotnie w jej odmianie wernakularnej.

Publikacja może być cenną inspiracją dla innych wydawnictw nastawionych na badanie miejskich kultur. W interesujący sposób – jako całość – pokazu je relacje pomiędzy aspiracjami środowisk lokalnych a potrzebą odnalezienia się w szerszych ramach kultur ponadlokalnych, przekraczających granice państwowe. Umiejscawia wreszcie Łódź na mapie literackiej, uwzględniając odrębność (wynikającą z wielojęzyczności) i ciągle odnawianą dynamikę kulturotwórczą przemysłowego miasta.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Rybickiej

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Autorzy haseł 13

Alfabetyczny spis haseł 15

Hasła słownikowe 23

Spis ilustracji 431

Indeks nazwisk 437

Indeks tytułów dzienników i czasopism wydawanych w Łodzi przed wrześniem 1939 r. 457

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Słownik kultury literackiej Łodzi do 1939 r.”

DOSTĘPNE PRODUKTY:
53,90 zł
59,90 zł
Produkt niedostępny
29,95 zł
  • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl / 42 635 55 75
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń