Nowy numer czasopisma „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”

Opublikowano: 13 marca 2018
Annales 20.4_2017_OKLADKA

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego UŁ „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” (red. Joanna Dzionek-Kozłowska).

Czasopismo jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W czasopiśmie publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i z zagranicznych ośrodków naukowych. Na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Punktacja MNiSzW –10 pkt.

Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo UŁ i  afiliowane przez Wydział Ekonomiczno-Sociologiczny UŁ.

Ukazuje się na zasadzie wolnego dostępu (Open Access).

Jest indeksowane w następujących bazach i repozytoriach:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
BazEkon
BazHum
Central and Eastern European Online Library
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)
Google Scholar
InfoBase Index
POL-Index

Polish Scientific Bibliography
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Research Papers in Economics (RePEc)

EconPapers
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
WorldCat
Baza ARIANTA
Index Copernicus

Czasopismo zostało zaakceptowane do indeksacji w EBSCO, ProQuest oraz w The Philosopher’s Index.

 

Więcej informacji…

Komentarze