Annales. Ethics in Economic Life/Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym

2016_01

Annales. Ethics in Economic Life/Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym

Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski

„Annales. Ethics in Economic Life” is a scientific journal dedicated to ethical aspects of economic life. The articles concentrate on the ethical consequences of phenomena taking place in the global and European economy, corporate social responsibility, business ethics, the processes of creation and enforcement of ethical codes and ethical problems of the academic community. The authors who publish in Annales come from national and foreign research centres as well. We have the honour to welcome to our pages the leading Polish business ethicists, economists, econometrics, representatives of the public sector and politicians, who express their views on the ethical aspects of economic life.  The Annales. Ethics in Economic Life is published by Lodz University Press.

* * *

Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales…” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Czasopismu „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Komitet Redakcyjny:
 • Redaktor naczelny prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
 • Zastępca redaktora naczelnego prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
 • dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
 • dr Joanna Dzionek-Kozłowska (sekretarz naukowy)
Rada Naukowa:
 • prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Przewodniczący Rady Naukowej
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski
 • prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak
 • prof. zw. dr hab. Robert Łoś
 • dr Kirił Marinow
 • ks. dr Biju Michael SDB
 • prof. zw. dr hab. Michał Seweryński
 • prof. Heather Hadar Wright
 • dr Přemysl Pálka
 • prof. dr Tevfik Erdem
 • prof. dr Nail Öztaş
Redaktor statystyczny:
 • dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ
Redaktorzy językowi:
 • dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ (język angielski)
 • dr Anna Fadecka (język polski)
 • Geoffrey Large (English proofreader)
 • Mark Muirhead (English proofreader)

Komentarze

 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • BazEkon
 • BazHum
 • Central and Eastern European Online Library
 • EBSCO
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)
 • Google Scholar
 • InfoBase Index
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • EconPapers
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • WorldCat
 • Baza ARIANTA
 • Index Copernicus
 • ProQuest ABI/Inform Global database
 • The Philosopher’s Index

Komentarze

Redakcja Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój A416
90-214 Łódź
tel. 42 635 50 58, 42 635 51 60
e-mail: etykawgospodarce@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze