Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym/Annales. Ethics in Economic Life

2016_01

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym/Annales. Ethics in Economic Life

Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski

Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales…” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Czasopismu „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Komitet Redakcyjny:
 • Redaktor naczelny prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
 • Zastępca redaktora naczelnego prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
 • dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
 • dr Joanna Dzionek-Kozłowska (sekretarz naukowy)
Rada Naukowa:
 • prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Przewodniczący Rady Naukowej
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski
 • prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak
 • prof. zw. dr hab. Robert Łoś
 • dr Kirił Marinow
 • ks. dr Biju Michael SDB
 • prof. zw. dr hab. Michał Seweryński
 • prof. Heather Hadar Wright
 • dr Přemysl Pálka
 • prof. dr Tevfik Erdem
 • prof. dr Nail Öztaş
Redaktor statystyczny:
 • dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ
Redaktorzy językowi:
 • dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ (język angielski)
 • dr Anna Fadecka (język polski)
 • Geoffrey Large (English proofreader)
 • Mark Muirhead (English proofreader)

Komentarze

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BazEkon

BazHum

Central and Eastern European Online Library

EBSCO
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)
Google Scholar
InfoBase Index
Research Papers in Economics (RePEc)

EconPapers
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
WorldCat
Baza ARIANTA
Index Copernicus

ProQuest ABI/Inform Global database

The Philosopher’s Index

 

Komentarze

Redakcja Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój A416
90-214 Łódź
tel. 42 635 50 58, 42 635 51 60
e-mail: etykawgospodarce@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze