Nagroda „Przeglądu Wschodniego” dla Prof. Albina Głowackiego

Opublikowano: 12 marca 2018
zeslancza_edukacja_778x350 (2)

Miło jest nam zakomunikować, że prof. Albin Głowacki został uhonorowany Nagrodą „Przeglądu Wschodniego” (2017) w XXV edycji jubileuszowej za książkę „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)”. Autor został wyróżniony w kategorii „Dzieła Krajowe”.

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” – to najważniejsze wyróżnienie w Polsce przyznawane badaczom tematyki wschodniej od 1994 r., które cieszy się dużym prestiżem środowiska naukowego zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Prof. Albin Głowacki jest wybitnym polskim historykiem od wielu lat związanym z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół losów obywateli polskich na Wschodzie po 17 września 1939 r., radzieckiej okupacji ziem wschodnich RP w latach 1939–1941, działalności Związku Patriotów Polskich w ZSRR, stosunków polsko-radzieckich w latach 1939–1946 oraz współczesnej Rosji. Jest autorem kilkuset artykułów i monografii. Nagrodzona książka jest objęta patronatem Ośrodka Karta, Muzeum Pamięci Sybiru, Związku Sybiraków i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 24 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji…

przegląd

Komentarze