Promocja!
2e098a0884caacd6a664e1d38848c8d1

Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL

  Autor:


 • Liczba stron:
  300
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-458-7
  e-ISBN:
  978-83-7969-525-6
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  W monografii przedstawiona została autorska koncepcja dwuwymiarowej oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz wyniki oryginalnych i zarazem pierwszych obszernych rezultatów analiz nad oceną tego zjawiska wśród spółek sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). Ocena ta nie ogranicza się tylko do wykorzystania w niej podejścia memoriałowego, lecz zawiera również rezultaty analizy „kasowych” wyników finansowej działalności jednostek gospodarczych.

  Podjęte zamierzenie uzasadnione było potrzebą wypełnienia luki badawczej istniejącej w studiach teoretycznych i empirycznych poświęconych zdolności przedsiębiorstwa do uzyskania oraz utrzymania finansowych warunków kontynuacji jego działalności gospodarczej.

  Opracowanie adresowane jest do szerokiego grona praktyków zarządzania finansami przedsiębiorstw (w tym w szczególności z sektora TSL) oraz nauczycieli akademickich i studentów, dla których identyfikacja i ocena zdolności przedsiębiorstwa do uzyskania oraz utrzymania finansowych warunków kontynuacji jego działalności gospodarczej stanowi fascynujący przedmiot podejmowanych i realizowanych decyzji kierowniczych, prowadzonych badań oraz dyskursów naukowych.

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 7

  Rozdział 1. Istota i ocena operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa: problemy teoretyczno-metodyczne 13
  1.1. Pojęcie, kryteria i miary operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 13
  1.2. Przesłanki stosowania memoriałowego i kasowego podejścia w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 31
  1.2.1. Przesłanki stosowania memoriałowego podejścia w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 33
  1.2.2. Przesłanki stosowania kasowego podejścia w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 37
  1.2.3. Przesłanki jednoczesnego stosowania memoriałowego i kasowego podejścia w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 42
  1.3. Dylematy wyboru oraz konstrukcji memoriałowych i kasowych mierników oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 45

  Rozdział 2. Obszary działania i mierniki oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 67
  2.1. Podmioty i podstawy metodyczne oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 67
  2.2. Wybrane memoriałowe i kasowe mierniki oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 81
  2.3. Pomiar i ocena zróżnicowania zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora TSL 111

  Rozdział 3. Analiza empiryczna spreadu oraz zależności między miernikami oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego spółek sektora TSL 123
  3.1. Analiza empiryczna spreadu memoriałowych i kasowych mierników oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego spółek sektora TSL 123
  3.2. Analiza zależności między memoriałowymi a kasowymi miernikami oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 138
  3.3. Analiza zależności między memoriałowymi i kasowymi miernikami oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego a poziomem dywersyfikacji działalności gospodarczej spółek sektora TSL 143

  Rozdział 4. Ocena operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 149
  4.1. Koniunktura gospodarcza a poziom operacyjnego bezpieczeństwa finansowego spółek sektora TSL 149
  4.2. Analiza porównawcza struktury skupień przedsiębiorstw sektora TSL o zbliżonym poziomie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego 174
  4.3. Analiza zależności między syntetycznym miernikiem oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego a poziomem dywersyfikacji działalności gospodarczej spółek sektora TSL 181

  Rozdział 5. Zastosowanie memoriałowych oraz kasowych mierników w prognozowaniu operacyjnego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 199
  5.1. Zakres badań empirycznych 199
  5.2. Ocena zdolności predykcyjnej wybranych modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu operacyjnego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 206
  5.3. Ocena zdolności predykcyjnych wybranych zmiennych diagnostycznych operacyjnego zagrożenia finansowego dla przedsiębiorstw sektora TSL 216
  5.3.1. Ocena zdolności predykcyjnych mierników na rok przed upadłością przedsiębiorstw 216
  5.3.2. Ocena zdolności predykcyjnych mierników na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw 221
  5.3.3. Ocena zdolności predykcyjnych mierników na trzy lata przed upadłością przedsiębiorstw 226
  5.4. Prognozowanie operacyjnego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL przy wykorzystaniu memoriałowych i kasowych mierników oceny 232
  5.4.1. Prognozowanie operacyjnego zagrożenia finansowego na rok przed upadłością przedsiębiorstw sektora TSL 232
  5.4.2. Prognozowanie operacyjnego zagrożenia finansowego na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw sektora TSL 240
  5.4.3. Prognozowanie operacyjnego zagrożenia finansowego na trzy lata przed upadłością przedsiębiorstw sektora TSL 244

  Zakończenie 249
  Bibliografia 253
  Spis tabel 265
  Spis schematów 271
  Spis wykresów 274
  Załączniki 277

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL”

  Tagi: , , , ,