Promocja!
waniak-michalak_wspolpraca_przedsiebiorstw

Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych

  Aspekty sprawozdawcze
  Autor:


 • Liczba stron:
  244
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-958-3
  e-ISBN:
  978-83-8088-959-0

Opis produktu

Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Podjęto w nim próbę kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji społecznych, a w szczególności współpracę korporacji i organizacji pozarządowych służącą realizacji działań społecznie odpowiedzialnych w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej iw XXI w. Celem książki jest analiza zjawiska społecznej odpowiedzialności organizacji, a w szczególności wskazanie motywów podejmowania przez korporacje działań filantropijnych. Osobną kwestią jest znaczenie i zakres ujawniania informacji dotyczących współpracy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Badano raporty CSR, raporty zintegrowane, a także sprawozdania organizacji pozarządowych. Zastosowano analizę literatury, kwerendy, analizę treści i przypadków oraz analizę statystyczną. W ramach badań historycznych przyjęto metodę indukcyjną, opierając się na danych źródłowych pozyskanych w Archiwum Państwowym w Łodzi.

Opracowanie może być wykorzystywane przez badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Książka otrzymała nagrodę im. Jerzego Sablika w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Komentarze

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów 7
Wstęp 9

Rozdział 1. Społeczna odpowiedzialność organizacji (SR) w ujęciu interdyscyplinarnym 17
Wprowadzenie 17
1.1. Działalność społecznie odpowiedzialna z perspektywy ekonomii 26
1.2. Działalność społecznie odpowiedzialna z perspektywy zarządzania 35
1.3. Działalność społecznie odpowiedzialna z perspektywy socjologii 39
1.4. Praktyki przedsiębiorstw i organizacji niedziałających dla zysku w realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 41
1.4.1. Marketing społecznie odpowiedzialny 49
Podsumowanie 53

Rozdział 2. Teorie wyjaśniające społeczną odpowiedzialność organizacji 55
Wprowadzenie 55
2.1. Teoria instytucjonalna 56
2.2. Teoria legitymizacji 58
2.3. Teoria interesariuszy 66
2.4. Teoria agencji 67
2.5. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego 71
Podsumowanie 74

Rozdział 3. Działalność organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności – rys historyczny 77
Wprowadzenie 77
3.1. Działalność filantropijna przedsiębiorstw w Polsce i na świecie do końca XX w. i w wieku XXI 79
3.2. Rozwój fundacji i stowarzyszeń w Polsce i innych krajach od czasów przedwojennych do czasów współczesnych 92
3.2.1. Zakres działalności przedwojennych organizacji dobroczynnych i źródła ich finansowania 97
Podsumowanie 104

Rozdział 4. Ujawnienia organizacji w zakresie działalności społecznie odpowiedzialnej 105
Wprowadzenie 105
4.1. Raportowanie CSR 106
4.1.1. Zakres ujawnień na temat działalności filantropijnej w raportach i na stronach internetowych 110
4.1.2. Czynniki wpływające na zakres ujawnień o skali działań filantropijnych przedsiębiorstw i współpracy z organizacjami pozarządowymi 129
4.2. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych 136
4.2.1. Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie 136
4.2.2. Rola sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pozarządowych 148
Podsumowanie 172

Rozdział 5. Zakres ujawnień wzajemnych na temat partnerstwa organizacji pozarządowych i korporacji – wyniki badań 175
Wprowadzenie 175
5.1. Analiza treści informacji ujawnianych przez organizacje pozarządowe oraz korporacje na temat współpracy przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 177
5.2. Analiza przypadków współpracy organizacji pozarządowych i korporacji przy realizacji projektów w ramach działalności społecznie odpowiedzialnej 182
5.3. Poziom ujawnień o partnerstwach korporacji i organizacji filantropijnych 189
Podsumowanie 202

Zakończenie 205
Cooperation between companies and non-governmental organizations in the realization of socially responsible activities. Reporting issues 215
Bibliografia 219
Spis tabel 233
Spis rysunków, obrazów i wykresów 237
Spis fotografii 239
Aneks. Opis zastosowanych metod badawczych 241
Od Redakcji 243

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
22,45 zł
 • PDF
Ilość: