Promocja!
Leyko i in_Slownik tanca_OKL

Słownik tańca współczesnego

Opis produktu

Słownik tańca współczesnego to znakomita inicjatywa naukowa i redakcyjna. Zrealizowany projekt jest właściwym odpowiednikiem europejskich wydawnictw z różnych dziedzin sztuki, mogącym śmiało z nimi dialogować. Spowodowana wieloletnim historycznym opóźnieniem luka ma szansę zapełnić się pracą kumulującą wiedzę zarówno o czasach przeszłych, jak i zjawiskach bieżących, często wypływających z tradycji. Zaproponowany układ tematyczny haseł pozwala na wnikliwe dotarcie do treści poznawczych, często dotyczących zagadnień dotąd w Polsce niedefiniowanych. Tym większa odpowiedzialność stanęła przed zespołem redakcyjnym, który musiał podjąć kluczowe decyzje nie tylko na etapie redagowania haseł, ale już podczas wstępnego wyboru i selekcji uwzględnianych informacji.

Prof. dr hab. Ewa Wycichowska

W minionych dwóch dekadach sztuka tańca współczesnego w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać, czemu towarzyszy także rozwój badań nad tańcem. Świetnym efektem tego zjawiska jest Słownik tańca współczesnego zrealizowany w ramach zespołowego projektu naukowego. Jest to publikacja niezmiernie potrzebna praktykom – tancerzom i choreografom, adeptom sztuki tańca – oraz badaczom, ale zapewne spotka się też z zainteresowaniem studentów kierunków humanistycznych i artystycznych oraz szerokiego grona miłośników tańca. Zespół autorów gwarantuje wysoki poziom tej publikacji, gdyż tworzą go doświadczeni badacze teatru/tańca, redaktorzy, którzy dowiedli już swoich kompetencji wydawniczych oraz osoby posiadające przygotowanie praktyczne. Doskonałym rozwiązaniem wydaje mi się także opublikowanie wersji elektronicznej Słownika, co przedłuży jego żywot i poszerzy krąg odbiorców.

Prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa

Celowość wydania Słownika tańca współczesnego jest poza wszelką dyskusją. Jest to przedsięwzięcie ze wszech miar pionierskie, nie ma bowiem w Polsce tego typu publikacji. W ogóle opracowań dotyczących tańca współczesnego, głównych jego nurtów, kierunków rozwoju, a przede wszystkim biogramów najważniejszych artystów, charakterystyki ośrodków sztuki tanecznej, szkół artystycznych sprofilowanych pod kątem tańca i instytucji wspierających jego rozwój nie tylko w Polsce, lecz także na świecie po prostu brak. Książka ta, ze względu na proponowane w niej ujęcie tańca od początku XX wieku, zarówno wypełnia poważną lukę w badaniach nad tańcem w Polsce, inspirując do ich rozwoju, jak i bez wątpienia przyczyni się do wzrostu świadomości na temat sztuki tanecznej w szerokich kręgach.

Dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ

Obejrzyj nagranie video – prof. Ewa Wycichowska o “Słowniku tańca współczesnego”

Zobacz zapis spotkania z redaktorkami Słownika.

Przeczytaj recenzję Dziennika Teatralnego.

Dowiedz się więcej na naszym BLOGU.

Przeczytaj recenzję miesięcznika „Teatr”.

Przeczytaj tekst poświęcony książce na portalu Culture.pl.

Komentarze

Spis treści

Małgorzata Leyko, Słowo wstępne 7

Joanna Szymajda, Złoty wiek ruchu 9

Słownik tańca współczesnego 25

Aneks. Słowniczek podstawowych terminów baletowych (opracowanie wstępne: Katarzyna Gardzina, konsultacje: Barbara Sier-Janik, Monika Myśliwiec) 715

Wykaz ilustracji 725

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Słownik tańca współczesnego”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
89,90 zł
99,90 zł
49,95 zł
  • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl