Promocja!
feltynowski_planowanie_przestrzenne

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich

  Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach
  Autor:


 • Liczba stron:
  280
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-954-5
  e-ISBN:
  978-83-8088-955-2

Opis produktu

Współczesne badania nad planowaniem przestrzennym wskazują na coraz większą rolę świadomego kształtowania polityki przestrzennej, która powinna wykorzystywać dowody naukowe oparte na rzeczywistych danych. Na tego rodzaju podejście wpływa w głównej mierze rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz podnosząca się świadomość mieszkańców obszarów wiejskich, którzy pragną uczestniczyć w procesach decyzyjnych. Wynika to również z potrzeby wdrażania rozwiązań promujących ideę zrównoważonego rozwoju, który powinien przyjmować bardziej radykalny kształt w politykach cząstkowych na różnych szczeblach władzy.

Odpowiedzią na połączenie wskazanych koncepcji z nurtem ekonomicznym w polityce przestrzennej jest zaprezentowana w publikacji polityka oparta na dowodach. Celem głównym książki jest identyfikacja metod i narzędzi tej polityki, pozwalających na prowadzenie badań i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego podejścia w gminach wiejskich.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Przestrzeń, ład przestrzenny i rozwój zrównoważony 17
1.1. Przestrzeń w naukach ekonomicznych 17
1.2. Od gospodarowania przestrzenią do zagospodarowania przestrzennego 28
1.3. Wielowymiarowe spojrzenie na ład przestrzenny 36
1.4. Rozwój zrównoważony w planowaniu przestrzennym 46

Rozdział 2. Nowe nurty teoretyczne a polityka przestrzenna 53
2.1. Polityka przestrzenna gmin w ekonomii zrównoważonego rozwoju 53
2.2. Polityka przestrzenna gmin a koncepcja good governance 62
2.3. Polityka przestrzenna w koncepcji społeczeństwa informacyjnego 69

Rozdział 3. Od koncepcji polityki opartej na dowodach do planowania przestrzennego opartego na dowodach 83
3.1. Geneza i próba definicji polityki opartej na dowodach 83
3.2. Istota polityki opartej na dowodach 85
3.3. Ekonomizacja funkcjonowania samorządów lokalnych – zagrożenie dla polityki opartej na dowodach 90
3.4. Planowanie przestrzenne oparte na dowodach 96

Rozdział 4. Planowanie przestrzenne gmin – geneza, uwarunkowania, instrumenty 107
4.1. Gminy wiejskie w systemie planowania przestrzennego XX wieku 107
4.2. System planowania przestrzennego po roku 2003 116
4.3. Wielość i stabilność zasad planowania przestrzennego 130
4.4. Rola planowania przestrzennego w gminach wiejskich 134

Rozdział 5. Specyfika planowania przestrzennego gmin wiejskich – analiza stanu 139
5.1. Użytkowanie gruntów w dokumentach z zakresu planowania przestrzennego 139
5.2. Nowe technologie w planowaniu przestrzennym gmin wiejskich 149
5.3. Wykorzystanie narzędzi i danych dla wsparcia polityki opartej na dowodach 163
5.4. Typologia gmin wiejskich ze względu na stosowanie podejścia opartego na dowodach 170

Rozdział 6. Możliwości zastosowania planowania przestrzennego opartego na dowodach – studia badawcze 183
6.1. Koszty opracowań – kryterium planowania przestrzennego opartego na dowodach 183
6.2. Atrakcyjność inwestycyjna – podstawa opracowywania planów miejscowych 190
6.3. Zmiany zagospodarowania przestrzennego dowodem w procesach decyzyjnych 201
6.4. Pojemność przestrzenna w gminach wiejskich – podejście oparte na zindywidualizowanych danych 212
6.5. Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru obrębów dla opracowania planów miejscowych 224

Podsumowanie. Wyzwania w obszarze planowania przestrzennego opartego na dowodach 239
Spatial planning of rural communes. Application of an evidence­based policy concept (Summary) 247
Bibliografia 249
Spis rysunków 269
Spis tabel 273
Aneks 275
Od Redakcji 279

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Planowanie przestrzenne gmin wiejskich”

Tagi: , , , , , ,