Promocja!
Hick_Nowe pogranicze_Strona_1

Nowe pogranicze religii i nauki

Opis produktu

CZY ŚWIADOMOŚĆ TO TYLKO AKTYWNOŚĆ MÓZGU?

CO DZIEJE SIĘ W NASZYM MÓZGU PODCZAS MISTYCZNEJ EKSTAZY?

CZYM JEST PLURALIZM RELIGIJNY? JAK GO POGODZIĆ Z WŁASNĄ PRAKTYKĄ WIARY?

 

John Hick podejmuje wyzwanie rzucone przez naturalistyczne koncepcje umysłu, według których doświadczenie religijne można wytłumaczyć naukowo jako wytwór procesów zachodzących w naszym mózgu. Hick w fascynujący sposób opisuje przeżycia związane z doświadczeniami religijnymi oraz metody ich obrazowania. Przekonuje jednak, że nie są one złudzeniami i posiadają pewną wartość – zależną nie od wyznania osoby, która ich doświadcza, lecz od skutków, jakie przynoszą: od tego, jak wpływają na życie ludzi i funkcjonowanie społeczeństw.

 

„Biorąc pod uwagę, że wszystkie religie wydają się mieć taką samą wartość, jeśli mierzyć ją owocami, jakie wydają w życiu ludzi, nie ma sensu trwać w zwyczajowym przekonaniu, że tylko jedna religia (mianowicie nasza własna) jest jedną jedyną Prawdą. Dlatego przedstawiam pluralistyczną interpretację wszystkich światowych religii. W największym skrócie: religie są różnymi, warunkowanymi przez kulturę ludzkimi odpowiedziami na ostatecznie niewysłowione transcendentne Rzeczywiste. Owo Rzeczywiste czy też Transcendentne, którego natura leży poza zakresem ludzkich pojęć, jest tym, co musi istnieć, jeśli ludzkie doświadczenie religijne na całym świecie ma nie być urojeniem”.

Fragment książki
Nowe pogranicze religii i nauki

 

Seria W POSZUKIWANIU IDEI XXI WIEKU prezentuje najnowsze publikacje z dziedziny filozofii, nauk społecznych, etyki i neurobiologii, które nie są znane polskiemu czytelnikowi. Stanowią one odbicie najaktualniejszych tendencji intelektualnych we współczesnej humanistyce, naukach przyrodniczych oraz studiach interdyscyplinarnych.

W ramach serii dotychczas ukazały się:

Michael Ruse, Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć?

Martin L. Kringelbach, Ośrodek przyjemności. Zaufaj swoim instynktom

Chad Meister, Wprowadzenie do filozofii religii

Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze

Victor J. Stenger, Bóg. Błędna hipoteza. Jak nauka wykazuje. że Bóg nie istnieje

Thomas Metzinger, Tunel Ego. Naukowe badanie umysłu a mit świadomego „ja”

Wkrótce ukażą się:

J.L. Schellenberg, Religia ewolucyjna

 

Dowiedz się więcej na naszym blogu TU i TUTAJ.

Przeczytaj recenzję „Forum Akademickiego” TUTAJ.

Zobacz wypowiedź o książce prof. Stanisława Obirka na naszym kanale YouTube.

Zobacz prelekcję Klubu “Tygodnika Powszechnego”, w której mowa o publikacji.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Przedmowa 13

CZĘŚĆ I 17

1. RELIGIE JAKO INSTYTUCJE STWORZONE PRZEZ CZŁOWIEKA 19
Religie przedosiowe 19
Epoka osi 21
Nowe idee epoki osi 24
Religia jako instytucja i religia jako duchowość/mistycyzm 25
Bilans instytucji religijnych 27
„Naukowe” badania religii 32

2. DUCHOWOŚĆ I MISTYCYZM 35
„Duchowość” i duchowość 35
Duchowość/mistycyzm 42
Mistycyzm jedności 46

3. CZYM JEST DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE? 55
Co rozumiemy przez doświadczenie religijne? 55
Rodzaje doświadczenia religijnego 56
Odmieniony świat 58
Doświadczenie obecności 61
Wizje i głosy 64
Niektóre rzadziej spotykane formy doświadczenia religijnego 67
Relacja między wewnętrznymi a zewnętrznymi aspektami religii 68

4. „POZNACIE ICH PO ICH OWOCACH” 73
Od wzniosłości do niedorzeczności 73
W obrębie monoteizmów 77
W obrębie buddyzmu 80
Owoce indywidualne i społeczne 82

CZĘŚĆ II 93

5. WYZWANIE NEURONAUK DLA DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO 95
Współczesny światopogląd naturalistyczny 95
Materializm religijny? 99
Związek przyczynowy między mózgiem a świadomością 100
Bóg i układ limbiczny 105
Medytacja i mózg 107

6. ZASTRZEŻENIA I PYTANIA 113
Doświadczenie religijne jako umysłowa aberracja 113
Doświadczenie religijne i padaczka 118
Medytacja i mózg 125
Narkotyki i doświadczenie religijne 127
Czysta świadomość 131

7. TOŻSAMOŚĆ UMYSŁU I MÓZGU? 137
Wyjaśnienie pytań 138
Błąd zrównania korelacji z tożsamością 139
Błędne koło 140
Teoria tożsamości 142
Tajemnica świadomości 149

8. WSPÓŁCZESNE TEORIE NATURALISTYCZNE 155
Epifenomenalizm 155
Eksperymenty Libeta 155
Świadomość jako produkt społeczny 158
Świadomość i ewolucja 162
Świadomość jako własność emergentna 166
Naturalizm biologiczny 171

9. ALTERNATYWNA MOŻLIWOŚĆ 177
Plastyczność mózgu 178
Plastyczność mózgu obserwowana w medytacji buddyjskiej 180

10. WOLNA WOLA? 187
Wolność kompatybilistyczna i niekompatybilistyczna 187
Dowody eksperymentalne 192
Indeterminizm kwantowy 197
Problem samoodniesienia 198

CZĘŚĆ III 205

11. PROBLEM EPISTEMOLOGICZNY 207
Nasza sytuacja poznawcza 207
Zasada krytycznego zaufania 211
Krytyczne zaufanie i doświadczenie religijne 213
Różnice i sprzeczności 216

12. ROZWIĄZANIE EPISTEMOLOGICZNE 223
Doświadczanie jako interpretowanie 223
Poziomy znaczenia 227
Wolność poznawcza 230

13. KTÓRAŚ KONKRETNA RELIGIA? 237
Która religia? 237
Zbawienie 243
Odpowiedzi na różnorodność religijną 244
Ekskluzywizm 244
Inkluzywizm 246
Pluralizm 247

14. ODPOWIEDZI NA RÓŻNORODNOŚĆ RELIGII 249
Pluralizm wieloaspektowy 249
Pluralizm policentryczny 252

15. FILOZOFIA PLURALIZMU RELIGIJNEGO 261
Transcendentne 261
Przesłanki 262
Podstawowe rozróżnienie 262
Transcendentne jako leżące poza ludzkim opisem 264
Problem 268
Rozwiązanie 268

16. PLURALIZM I RELIGIE 277
Problem 277
Czy da się pogodzić pluralizm z istniejącą praktyką religijną? 282
Istniejące religie 284

17. DUCHOWOŚĆ NA DZISIAJ 291
Kosmiczny optymizm 292
Święci jako inspiracja 293
Modlitwa 296
Medytacja 299

18. PO ŚMIERCI? 305
Początki wiary w życie po śmierci 305
Niebo i piekło w tradycji chrześcijańskiej 307
Reinkarnacja 310
Gdzie? 314
Wiele wcieleń w wielu światach 315

Podsumowanie 321
Religie jako instytucje i jako duchowość 321
Prymat doświadczenia religijnego 323
Religia i neuronauki 326
Epistemologia i doświadczenie religijne 327

Bibliografia 331

Indeks 345

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Nowe pogranicze religii i nauki”

Tagi: , , , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
49,40 zł
54,90 zł
43,90 zł
  • EPUB
  • MOBI
  • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl