Promocja!
Groblinska-Nieoficjalne nazewnictwo

Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi

  Słownik
  Autor:


 • Liczba stron:
  176
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-828-6
  e-ISBN:
  978-83-8142-829-3

Opis produktu

Zasadniczą część publikacji stanowi słownik nieoficjalnego nazewnictwa miejskiego Łodzi. Na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców miasta reprezentujących trzy grupy wiekowe i różniących się wykształceniem autorka zgromadziła i zbadała prawie czterysta nieoficjalnych nazw miejskich.

W zwięzłych analizach towarzyszących słownikowi autorka zwraca uwagę na walor zgromadzonego materiału – umożliwia on nie tylko zachowanie pamięci językowej, lecz także badanie miasta w świadomości jego mieszkańców. Nazwy nieoficjalne wynikają najczęściej z cech charakterystycznych danych miejsc i ze szczególnego stosunku mieszkańców  do nich. Słownikowi towarzyszy czterdzieści sześć kolorowych fotografii Jana Groblińskiego przedstawiających miejsca opisane prezentowanymi nazwami.

 

Dowiedz się więcej na naszym BLOGU.

Komentarze

Spis treści

1. Wstęp 11
2. Stan badań 15
3. Wybrane fakty z historii Łodzi 21
4. Zasady redakcyjne słownika 25
4.1. Wykaz skrótów bibliograficznych zastosowanych w słowniku 27
4.2. Wykaz skrótów konwencjonalnych stosowanych w słowniku 30
5. Słownik nieoficjalnych nazw miejskich Łodzi 33
6. Suplement do słownika – dodatkowe nieoficjalne nazwy miejskie Łodzi 125
6.1. Suplementarne urbanonimy 125
6.2. Urbonimy w funkcji urbanonimów 129
6.3. Potoczne hydronimy miejskie 133
7. Klasyfikacja semantyczno-komunikacyjna nieoficjalnego nazewnictwa miejskiego Łodzi 137
7.1. Nazwy topograficzne 137
7.2. Nazwy kierunkowe 138
7.3. Nazwy lokalizujące 138
7.4. Nazwy kulturowe 139
7.5. Nazwy pamiątkowe 139
7.6. Nazwy dzierżawcze 140
7.7. Nazwy dawne 140
7.8. Nazwy metonimiczne 141
7.9. Nazwy charakterystyczne 141
7.9.1. Nazwy asocjacyjne 141
7.9.2. Nazwy charakteryzujące 142
7.10. Nazwy skrócone 142
7.10.1. Nazwy akronimiczne 142
7.10.2. Nazwy zredukowane 143
7.11. Nazwy ekspresywne 143
7.11.1. Augmentatywne 143
7.11.2. Deminutywne 144
7.11.3. Hipokorystyczne 144
7.11.4. Pejoratywne 144
7.11.5. Wulgarne 145
7.11.6. Żartobliwe 145
8. Klasyfikacja formalna nieoficjalnego nazewnictwa miejskiego Łodzi 147
8.1. Nazwy bez kreacji formalnej – przeniesione 147
8.1.1. Odapelatywne 147
8.1.2. Od nazw własnych 148
8.1.2.1. Od imion 148
8.1.2.2. Od nazwisk 148
8.1.2.3. Od nazw miejscowych 149
8.1.2.4. Od chrematonimów 149
8.2. Nazwy z kreacją formalną 149
8.2.1. Sufiksalne 149
8.2.2. Dezintegralne 150
8.2.3. Dezintegralno-sufiksalne 150
8.2.4. Paradygmatyczne 150
8.2.5. Prefiksalne 151
8.2.6. Uniwerbizmy 151
8.2.7. Kontaminacje 151
8.2.8. Eliptyczne 151
8.2.9. Skrótowce 152
8.2.10. Złożenia 152
8.2.11. Zestawienia 152
8.2.12. Wyrażenia przyimkowe 153
9. Pokoleniowe różnice i podobieństwa w nieoficjalnym nazewnictwie miejskim Łodzi 155
10. Podsumowanie 159
11. Bibliografia 163
12. Netografia 171

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
Produkt niedostępny
19,95 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń