Promocja!
Motowilak-Ksztaltowanie sie cen

Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce

  Autor:


 • Liczba stron:
  138
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-649-7
  e-ISBN:
  978-83-8142-650-3

Opis produktu

Książka dotyczy cen energii elektrycznej – jednej z najistotniejszych w ostatnim czasie determinant rozwoju gospodarki Polski i jakości życia jej mieszkańców. Determinanta ta zaczyna odgrywać coraz większą rolę głównie ze względu na konflikt, jaki narasta między zdominowaną przez węgiel strukturą wytwarzania energii elektrycznej w Polsce a możliwością ochrony środowiska przez nasz kraj zgodnie z coraz ostrzejszymi wymogami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Spektakularnym przejawem tego konfliktu był gwałtowny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej w Polsce we wrześniu 2018 roku. W publikacji przedstawiono zasadnicze przyczyny oraz możliwe gospodarcze i społeczne efekty tego wzrostu, a także wskazano działania mające na celu jego ograniczenie.

 

Więcej na ten temat na stronie  Biznes.PAP

Więcej na ten temat na stronie Polskiej Agencji Prasowej

Czytaj artykuł autora w czasopiśmie PAN

Komentarze

Spis treści

Wykaz skrótów 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Przyczyny wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Wzrost kosztów zakupu pozwoleń na emisję CO2 22
1.3. Wzrost cen węgla kamiennego 24
1.4. Niska konkurencja na rynku energii elektrycznej w Polsce 25
1.4.1. Wzrost koncentracji rynkowej 25
1.4.2. Malejąca dynamika zmian sprzedawców energii elektrycznej 27
1.4.3. Spadek giełdowego handlu energią elektryczną 31
1.4.4. Niski import energii elektrycznej 33
1.5. Koszty modernizacji i rozwoju systemu elektroenergetycznego 37
1.6. Cenotwórczy charakter podatków i opłat 39

Rozdział 2. Gospodarcze i społeczne efekty wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce 43
2.1. Wprowadzenie 43
2.2. Ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego 47
2.3. Ryzyko wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 56
2.4. Ryzyko spowolnienia gospodarczego 62
2.5. Problemy finansowe spółek obrotu 72
2.6. Możliwość wzrostu zdolności inwestycyjnych firm energetycznych 74

Rozdział 3. Możliwości ograniczania wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce 77
3.1. Wprowadzenie 77
3.2. Rozwiązania i inicjatywy instytucjonalne 83
3.2.1. Wzmacniane konkurencji na rynku energii elektrycznej 83
3.2.1.1. Budowa rynku energii elektrycznej w Polsce 83
3.2.1.2. Zwiększanie zakresu giełdowego handlu energią elektryczną 84
3.2.1.3. Działania na rzecz integralności i przejrzystości rynku energii elektrycznej 85
3.2.1.4. Intensyfikacja procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 87
3.2.1.5. Wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia energii odnawialnej 88
3.2.2. Ochrona odbiorców energii elektrycznej 89
3.2.2.1. Ochrona odbiorców indywidualnych 89
3.2.2.2. Ochrona konkurencyjności odbiorców przemysłowych 90
3.2.2.3. Ustawa o cenach energii elektrycznej 91
3.2.2.4. Działania organów regulacyjnych i kontrolnych 93
3.2.3. Współkształtowanie polityki energetycznej UE 97
3.3. Inicjatywy odbiorców energii elektrycznej 100
3.3.1. Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej 100
3.3.1.1. Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych 100
3.3.1.2. Rozwój energetyki prosumenckiej i klastrów energii 102
3.3.2. Zindywidualizowane strategie zakupu energii elektrycznej 105
3.3.2.1. Strategia grupowego zakupu energii elektrycznej 105
3.3.2.2. Strategia bezpośredniego kontraktowania energii elektrycznej 107
3.4. Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce 108

Podsumowanie i wnioski 113

Bibliografia 123

Spis tabel 133

Spis rysunków 135

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: