Promocja!
ff7643bd2871727d82d72f2c83fc942d

Kapitał ludzki w regionie łódzkim

  Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  254
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-044-2
  e-ISBN:
  978-83-7969-188-3
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych w dwóch obszarach.

  Pierwszy z nich dotyczy adaptacji regionalnego systemu edukacji do wyzwań współczesnej gospodarki, gdzie autorzy skupili uwagę na dwóch perspektywach: zmianach zachodzących w systemie szkolnictwa wyższego i formułowaniu się tzw. uniwersytetów trzeciej generacji oraz dostępności i jakości regionalnego systemu oświaty.

  Drugi obszar identyfikuje wpływ kapitału społecznego na wzmacnianie wartości kapitału ludzkiego, czyli odnosi się wyzwań rzadko jeszcze zauważanych z perspektywy polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Dotyczy możliwości efektywnego kształtowania i inwestowania w kapitał ludzki, dzięki wzmacnianiu i budowaniu innego ważnego, lokalnego i jednocześnie immobilnego zasobu – kapitału społecznego.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9
  I. Adaptacja regionalnego systemu edukacji do wyzwań współczesnej gospodarki 11
  Rozdział I. Kapitał ludzki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki. Nowe wyzwania wobec wyższych uczelni (Aleksandra Nowakowska) 13
  Wstęp 13
  1. Ewolucja funkcji wyższych uczelni w kontekście przemian gospodarczych 14
  2. Idea uniwersytetów III generacji 17
  3. Kapitał ludzki dla procesów innowacji – ambitne wyzwanie dla wyższych uczelni 19
  4. Budowanie kapitału ludzkiego dla innowacyjnej gospodarki – polskie doświadczenia 22
  Podsumowanie 24
  Rozdział II. Stan i kierunki zmian na rynku usług edukacyjnych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego (Agnieszka Rzeńca) 27
  Wstęp 27
  1. Polityka edukacyjna szkół wyższych regionu łódzkiego 29
  2. Zasięg ekspansji szkół wyższych regionu łódzkiego 36
  3. Wybrane przykłady dywersyfikacji oferty edukacyjnej szkół wyższych regionu łódzkiego 39
  4. Edukacja i jej rola w realizacji Strategii Europa 2020. 42
  5. Bariery funkcjonowania szkoły wyższej oraz zagrożenia dla realizacji polityki edukacyjnej 46
  6. Wyzwania dla polityki edukacyjnej szkół wyższych 48
  Podsumowanie 51
  Rozdział III. Infrastruktura ICT jako element inwestycji w kapitał ludzki. Przykład szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego (Marcin Feltynowski) 57
  Wstęp 57
  1. Komputeryzacja szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim 62
  2. Umiejętności w zakresie wykorzystania komputerów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 65
  3. Zaplecze infrastrukturalne a umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania komputera i Internetu 69
  Podsumowanie 72
  Rozdział IV. Dostępność systemu oświaty w województwie łódzkim w kontekście wzmacniania wartości kapitału ludzkiego w regionie (Marcin Feltynowski) 75
  Wstęp 75
  1. System oświaty i jego dostępność w województwie łódzkim 79
  2. Dostępność systemu oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym w województwie łódzkim 91
  3. Szkoły artystyczne w województwie łódzkim 110
  4. Kształcenie nauczycieli w województwie łódzkim 113
  Podsumowanie 114
  II. Wpływ kapitału społecznego na wzmacnianie wartości kapitału ludzkiego Rozdział V. Udział podmiotów trzeciego sektora w rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim (Jacek Chądzyński) 119
  Wstęp – pojęcie, funkcje i cele trzeciego sektora 119
  1. Trzeci sektor w Polsce 122
  2. Założenia badawcze 123
  3. Współpraca gmin i powiatów regionu łódzkiego z organizacjami trzeciego sektora wspierającymi rozwój kapitału ludzkiego 125
  4. Współpraca gmin i powiatów regionu łódzkiego z organizacjami trzeciego sektora wspierającymi rozwój kapitału ludzkiego 139
  Podsumowanie 151
  Rozdział VI. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych i sieci społecznych w kształtowaniu wartości kapitału ludzkiego (Ewelina Kina) 155
  Wstęp 155
  1. Komplementarność i współzależność inwestycji w wartość kapitału ludzkiego i społecznego 160
  2. Znaczenie sieci współpracy i zaufania w przepływie informacji i dyfuzji wiedzy w regionie 171
  3. Narzędzia ICT w procesie budowania relacji społecznych i dyfuzji wiedzy (inwestycji w kapitał ludzki) 180
  Podsumowanie 191
  Rozdział VII. Wpływ sieci społecznościowych na wartość kapitału ludzkiego w regionie łódzkim (Ewelina Kina) 201
  Wstęp 201
  1. Cele i metodyka badań 202
  2. Wykorzystanie portali społecznościowych przez organizacje pozarządowe w zakresie wzmacniania wartości kapitałów ludzkiego i społecznego 207
  Wnioski i rekomendacje 220
  Rozdział VIII. Audyt przestrzeni publicznych jako narzędzie monitorowania i kreowania przestrzeni atrakcyjnych dla rozwoju kapitału ludzkiego (Zbigniew Przygodzki) 225
  Wstęp – kreatywność a innowacyjność 225
  1. Właściwości przestrzeni jako determinanty aktywności kapitału ludzkiego 226
  2. Konstrukcja karty audytu przestrzeni publicznych 231
  Podsumowanie 234
  Rozdział IX. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni pracy na rzecz wzmocnienia efektywności kapitału ludzkiego (Zbigniew Przygodzki, Jakub Zasina) 239
  Wstęp 239
  1. Metodyka badań oceny atrakcyjności przestrzeni pracy przez pracownika naukowego 240
  2. Funkcje i percepcja przestrzeni w pracy naukowca 243
  3. Przestrzeń publiczna a dyfuzja wiedzy cichej 247
  4. Afirmacja przestrzeni pracy 249
  Podsumowanie 251

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kapitał ludzki w regionie łódzkim”

  Tagi: , , , , , , , ,