edukacja

Filter products / edukacja / Showing all 14 results
Sort by
Dziedziny
Autor
Format książki
rogalska-marasinska_edukacja

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rogalska-Marasińska Aneta
Książka: 40,40 zł
oswiatowe

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI w.

Iwonna Michalska,
Grzegorz Michalski
Książka: 42,20 zł
13059384_10207560549466493_1059262451_n

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Książka: 35,90 zł
e0a61c20d454c75847afab3f889c53e3

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku

Grzegorz Michalski
Książka: 8,90 zł
ff7643bd2871727d82d72f2c83fc942d

Kapitał ludzki w regionie łódzkim

Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń
Zbigniew Przygodzki
Otwarty dostęp
8cfc236a5c3e46dca06d7ff0fe0a0604

Czego chce współczesna kobieta?

Problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku
Marta Sikorska-Kowalska
Książka: 8,90 zł
a67b1e8fa92efb171147e196187c2d9f

Społeczeństwo, edukacja, praca

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Książka: 8,90 zł
51b56ca41eae5ca330be6f6cb0968c42

Sztukmistrze XXI wieku

Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę
Mirosława Zalewska-Pawlak
Otwarty dostęp
0541770a5dd5f29cce8fe2d7f37bbb0a

Addenda do dziejów oświaty

Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku
Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Otwarty dostęp
d88ed4063da854c686c5c6d9ce5e76e3

Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi

Joanna Madalińska-Michalak
Otwarty dostęp
0aec579d5696e13427c61623a0eb2a76

Addenda do dziejów oświaty

Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej
Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Otwarty dostęp
78299031cd2c7c918520b27e7a5b900d

Addenda do dziejów oświaty

Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku
Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Otwarty dostęp
3c4bb141fce584e71a26636fee96c62a

Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym

Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej
Karolina Messyasz
Otwarty dostęp
9b5f457711099015ca94d5429272c911

Dominacja a wyzwolenie

Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy
Monika Wiśniewska-Kin
Otwarty dostęp