Bednarz-Grzybek i in_Edulacja i wychowanie cz 2_OKL

Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918

  Opis produktu

  To bardzo interesujące i potrzebne opracowanie, oparte na bogatym zbiorze materiałów źródłowych. Stanowi ważne kompendium wiedzy na temat roli prasy w życiu społecznym i polskiej kulturze na początku XX wieku. Ukazano w nim problematykę oświaty i wychowania, rolę młodego pokolenia, koncepcje polityki oświatowej oraz wizje szkolnictwa w warunkach braku państwowości. Formułowane w prasie postulaty dotyczyły budowania nowoczesnego systemu edukacji w realiach zaborów, a w końcowym okresie I wojny światowej służyły wypracowaniu podstaw tego systemu w niepodległym państwie. […] W książce przedstawiono zatem ważne dla polskiego dziedzictwa kulturowego źródła i problemy badawcze. […] Odpowiada też ona aktualnym wytycznym metodycznym i metodologicznym. […] Z pewnością zainteresuje […] historyków, pedagogów, literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, specjalistów z zakresu informacji naukowej.

  Z recenzji dr. hab. Janusza R. Budzińskiego, prof. AP

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9

  BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA 15
  LXXXVIII. „Prawda : tygodnik polityczny, społeczny i literacki” 15
  LXXXIX. „Prąd : miesięcznik społeczny i literacko-naukowy” 81
  XC. „Promień” 104
  XCI. „Promień Ojczysty : tygodnik społeczny” 105
  XCII. „Promień Polski : tygodnik społeczny dla rodzin” 106
  XCIII. „Przebudzenie : dwutygodnik dla kobiet” 107
  XCIV. „Przegląd Narodowy : miesięcznik poświęcony zagadnieniom życia narodowego w zakresie politycznym, naukowym, społecznym, literackim i artystycznym” 126
  XCV. „Przegląd Polski : pismo społeczno-ekonomiczne i rolnicze” 134
  XCVI. „Przegląd Powszechny : tygodnik poświęcony polityce, życiu społecznemu, literaturze i sztukom plastycznym” 136
  XCVII. „Przegląd Społeczny : tygodnik naukowo-literacki, społeczny i polityczny” 142
  XCVIII. „Przełom : dwutygodnik społeczny, polityczny i literacki” 146
  XCIX. „Przewodnik Katolicki : tygodnik łódzki : pismo oświatowe, polityczno-społeczno-literackie dla wszystkich” 148
  C. „Robotnik : tygodnik społeczny poświęcony sprawom warstw pracujących: organ Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich” 150
  CI. „Rola : pismo tygodniowe poświęcone sprawom społecznym, ekonomicznym i literackim” 152
  CII. „Rozwaga : miesięcznik społeczno-literacki” 182
  CIII. „Ruch Chrześcijańsko-Społeczny” 185
  CIV. „Siewba : organ ludu polskiego” 187
  CV. „Społeczeństwo : tygodnik naukowo-literacki, społeczny i polityczny” 196
  CVI. „Sprawa Polska : dwutygodnik polityczno-społeczny: organ Wydziału Narodowego Lubelskiego” 206
  CVII. „Ster : organ równouprawnienia kobiet” 210
  CVIII. „Strzecha Rodzinna : tygodnik ilustrowany dla wsi i miast” 231
  CIX. „Sztandar” 236
  CX. „Świat : pismo tygodniowe ilustrowane” 241
  CXI. „Świat Kobiecy : tygodnik poświęcony wszelkim gałęziom pracy kobiecej, literaturze, sztuce i gospodarstwu” 273
  CXII. „Trybuna : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 291
  CXIII. „Tydzień” 291
  CXIV. „Tydzień Polityczny : pismo polityczne i społeczne” 299
  CXV. „Tygodnik dla Wszystkich” 300
  CXVI. „Tygodnik Ilustrowany” 302
  CXVII. „Tygodnik Małżeński : pismo literacko-społeczne” 364
  CXVIII. „Tygodnik Mód i Powieści : z dodatkiem ilustrowanym ubrań i robót kobiecych” 368
  CXIX. „Tygodnik Mód i Powieści »Nasz Dom« : pismo ilustrowane dla kobiet” 413
  CXX. „Tygodnik Polski : pismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego w zakresie politycznym, społecznym, naukowym, literackim i artystycznym” 433
  CXXI. „Tygodnik Polski : pismo społeczne, literackie, ilustrowane” 447
  CXXII. „Tygodnik Popularny : ilustracja chwili bieżącej” 452
  CXXIII. „Tygodnik Suwalski : wychodzi co piątek” 456
  CXXIV. „Tygodnik Warszawski” 465
  CXXV. „Tygodnik Warszawski »Niedziela« : społeczny, polityczny, naukowy i literacki ilustrowany : wychodzi w sobotę każdego tygodnia” 466
  CXXVI. „Wędrowiec” 467
  CXXVII. „Wiadomości Polskie” 475
  CXXVIII. „Wiarus : tygodnik społeczno-literacki, ilustrowany” 478
  CXXIX. „Widnokrąg : pismo tygodniowe” 479
  CXXX. „Wiek XX : tygodnik popularny, poświęcony wszelkim zjawiskom życia” 485
  CXXXI. „Wieś i Dwór : dwutygodnik ilustrowany” 486
  CXXXII. „Wieś Ilustrowana” 496
  CXXXIII. „Witeź : czasopismo społeczno-polityczne i artystyczno-literackie, wychodzące 1 i 15 każdego miesiąca” 501
  CXXXIV. „Wolna Trybuna : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 502
  CXXXV. „Wolne Słowo : tygodnik społeczny, polityczny, literacki i naukowy” 502
  CXXXVI. „Wolny Głos : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 505
  CXXXVII. „Wspólna Praca : tygodnik poświęcony sprawom ziemi łomżyńskiej” 508
  CXXXVIII. „Wyzwolenie : dawniej Polska Ludowa : pismo tygodniowe ludu polskiego, polityczne, oświatowe, gospodarcze i społeczne” 525
  CXXXIX. „Zagon : tygodnik ludowy z rycinami, polityczny, społeczny i literacki” .. 529
  CXL. „Zaranie : pismo tygodniowe ogólno-kształcące, społeczne, rolnicze i przemysłowe” 535
  CXLI. „Zarzewie : dwutygodnik społeczny, polityczny i literacki” 580
  CXLII. „Ziarno : najtańsze codzienne pismo polskie poświęcone sprawom społecznym, politycznym, ekonomicznym i literackim” 581
  CXLIII. „Ziemia Kielecka : czasopismo polityczno-społeczne i literackie” 589
  CXLIV. „Ziemianin : organ Związku Ziemian : miesięcznik” 596
  CXLV. „Ziemianka” [I] 598
  CXLVI. „Ziemianka” [II] 612
  CXLVII. „Złoty Róg : ilustrowany tygodnik literacki, artystyczny i społeczny” 625
  CXLVIII. „Złoty Sztandar : pismo tygodniowe dla wszystkich, oświatowe, gospodarcze, społeczne i polityczne” 641
  CXLIX. „Zorza : pismo niedzielne dla ludu miejskiego i wiejskiego” 641
  CL. „Zorza : pismo tygodniowe z rysunkami poświęcone sprawom oświaty, dobrobytu i rozwoju społecznego ludu” 647
  CLI. „Zorza Warszawska : pismo tygodniowe społeczno-ekonomiczne i rolnicze” 686
  CLII. „Zwiastun Ewangeliczny” 688
  CLIII. „Żniwo : tygodnik społeczny” 711
  CLIV. „Życie Krajowe i Społeczne : tygodnik dla wszystkich” 712
  CLV. „Życie Żydowskie : tygodnik społeczno-polityczny” 712

  Indeks słów kluczowych 715
  Indeks osobowy 781
  Informacje o autorach 849

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918”

  Tagi: , , ,