Bukowska-Adaptacyjnosc-OKL

Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce

  Opis produktu

  Monografia przybliża zagadnienie adaptacyjności łańcuchów dostaw odpowiadających na zmienne warunki kształtowane przez zmieniające się, dynamiczne otoczenie. Składa się z czterech części:

  – teoriopoznawczych rozważań zmierzających do zbadania ewolucji łańcuchów dostaw w warunkach zakłóceń i kształtowania filarów adaptacyjności;

  – ekonomicznych aspektów adaptacyjności łańcuchów dostaw i ich podatności na rekonfigurację determinowaną odgórnie, np. za sprawą czynników politycznych;

  – doskonalenia łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej, w kontekście wzrostu adaptacyjnych relacji w obliczu nasilającej się niestabilności otoczenia;

  – uwarunkowań prawnych regulujących funkcjonowanie adaptacyjnych łańcuchów dostaw produktów leczniczych, w tym m.in. szczepionek przeciw COVID-19.

  Bazując na przeglądzie literatury i studium przypadków, autorzy odnoszą się do klasycznego ujęcia i obserwacji nowych, aktualnych zjawisk społeczno-gospodarczych.

  Publikacja adresowana jest do menedżerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw, organizacji realizujących procesy logistyczne oraz podmiotów ochrony zdrowia i jednostek medycznych zarządzających łańcuchami dostaw. Będzie także użytecznym podręcznikiem dla studentów kierunków związanych z logistyką i zarządzaniem.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Rozdział 1. Ewolucja łańcuchów dostaw w warunkach zakłóceń 11
  1.1. Pojęcie i cechy zakłóceń z perspektywy wzrostu złożoności łańcuchów dostaw 11
  1.2. Istota i rodzaje ryzyka zakłóceń w łańcuchach dostaw 17
  1.3. Koncepcja odporności łańcucha dostaw 23
  1.4. Kształtowanie odpornych łańcuchów dostaw 29
  1.5. Wyzwania w zakresie wzmacniania odporności łańcucha dostaw 36

  Rozdział 2. Adaptacyjność łańcuchów dostaw w ujęciu ekonomicznej orientacji logistyki 43
  2.1. Istota adaptacyjności na tle wybranych koncepcji 43
  2.2. Wybrane aspekty konkurencyjności łańcuchów determinowane odgórnie 53

  Rozdział 3. W kierunku adaptacyjności łańcuchów dostaw w podmiotach ochrony zdrowia 65
  3.1. Wsparcie logistyczne w ochronie zdrowia 65
  3.2. Łańcuch dostaw w ochronie zdrowia 69
  3.3. Wzmacnianie odporności łańcucha dostaw w ochronie zdrowia 76
  3.4. Centra dystrybucji farmaceutyków 82
  3.5. Transport i warunki przewozu leków i produktów leczniczych 85
  3.6. Szpital jako uczestnik łańcucha dostaw 88
  3.7. Wybrane narzędzia wsparcia logistycznego i bezpieczeństwa danych w szpitalu 95
  3.8. Wybór operatora logistycznego 101
  3.9. Odporny łańcuch dostaw – wielopłaszczyznowość korzyści 103

  Rozdział 4. Specyfika łańcuchów dostaw szczepionek przeciw COVID-19 w dobie epidemii 107
  4.1. Stan epidemii a szczepienia przeciw COVID-19 107
  4.2. Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) 110
  4.3. Import/eksport równoległy produktów leczniczych i ich ochrona patentowa 115
  4.4. Dystrybucja szczepionek przeciw COVID-19 a Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) 120
  4.5. Przykłady medycznych łańcuchów dostaw szczepionek 125

  Zakończenie 129

  Bibliografia 131

  Spis tabel, rysunków i wykresów 143

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce”

  Tagi: , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie