Konferencja „STOJĘ PO TWOJEJ STRONIE! – profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”

Opublikowano: 21 March 2024
1200-830-www-akt

Przemoc to zjawisko powszechne, któremu niestety nadal trudno przeciwdziałać. Mamy z nią do czynienia niemalże w każdej sferze życia – w domu, pracy, szkole. Nie zawsze potrafimy na nią właściwie zareagować, a niewątpliwie należy to robić.

Badania wskazują, że grupą najbardziej narażoną na doświadczenie przemocy są dzieci i młodzież. To właśnie najmłodsi doświadczają krzywdzenia najczęściej, ponoszą jego różnorodne skutki, a także długotrwałe konsekwencje.

Doświadczenie przemocy wpływa przecież na jakość naszego życia, m.in. umiejętność budowania relacji oraz sposób funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych. Ma także wpływ na zdrowie psychiczne, przede wszystkim młodych osób. W dobie kryzysu suicydalnego dzieci i młodzieży, szczególnie ważne okazuje się zatem, skuteczne przeciwdziałanie zjawisku przemocy oraz krzywdzenia.

O przemocy oraz sposobach jej przeciwdziałania na szczęście mówi się coraz więcej, powstają kampanie społeczne, inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy, badania i raporty pokazujące skalę zjawiska.

Podejmowane są także realne działania w kwestii ochrony małoletnich przed przemocą, obserwujemy zmiany w prawie w tym obszarze, coraz więcej osób domaga się respektowania praw dzieci, także w sieci. Jednak nadal widoczna jest potrzeba szerokiego dialogu społecznego, zdobywania wiedzy oraz wypracowywania standardów ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i krzywdzeniem, których wszyscy będziemy przestrzegać w takim samym stopniu.

Na konferencji „STOJĘ PO TWOJEJ STRONIE! – profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży” przyjrzymy się zjawisku przemocy wieloaspektowo. Porozmawiamy o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, standardach ochrony małoletnich, przemocy rówieśniczej oraz prawach dziecka.

„Dlaczego dzieci stają się częścią zjawiska, jakim jest prześladowanie? Czy cyberprzemoc różni się od tradycyjnego prześladowania? W jaki sposób można zapobiegać prześladowaniu w szkole?” – to pytania, które stawia Peter K. Smith, autor publikacji Psychologia prześladowań w szkole będącej bezpośrednią inspiracją do zorganizowania konferencji, na które również będziemy szukać odpowiedzi w trakcie jej trwania.

Harmonogram konferencji:

  • 10:00 – 10:15 – oficjalne otwarcie wydarzenia
  • 10:15 – 11:00 – „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich” – insp. Aleksandra Berent-Wiśniewska – Dowódca Sekcji Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi oraz mł. insp. Przemysław Kruszewski)
  • 11:00 – 11:45 – „Standardy ochrony małoletnich – procedury przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży” – Kamila Smyczek – p.o. Zastępczyni Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. pomocy środowiskowej oraz Marzena Pajor – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
  • 11:45 – 12:00 – przerwa
  • 12:00 – 12:45 – „Zjawisko przemocy rówieśniczej” – rozmowa z Agatą Kobylińską – Pełnomocniczką ds. dzieci i młodzieży przy Prezydencie Miasta Łodzi wokół książki „Psychologia prześladowań w szkole”, prowadzenie: Marta Szymczyk
  • 12:45 – 13:45 – „Prawa dziecka w środowisku informacyjnym i mediach cyfrowych” – dr Konrad Ciesiołkiewicz – prezes Fundacji Orange, Uczelnia Korczaka
  • 13:45 – 14:00 – oficjalne zakończenie wydarzenia

 

Wydarzenie jest bezpłatne, ma charakter otwarty i dedykowane jest przede wszystkim nauczycielom/nauczycielkom, pedagogom/pedagożkom, psychologom/psycholożkom oraz osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą.

WAŻNE! Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupienia książek Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego z serii Edukacja dla Mądrości.

Organizatorzy: Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ, Pełnomocniczka ds. dzieci i młodzieży przy Prezydencie Miasta Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Termin: 4 kwietnia 2024 roku (czwartek), godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Fabryka Aktywności Miejskiej w Łodzi, ul. Tuwima 10
Zapisy: marta.szymczyk@uni.lodz.pl – do dn. 02.04.2024r.

WAŻNE! Liczba miejsc ograniczona.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: Polish