Folia Historica – nowy numer

Opublikowano: 9 czerwca 2021
historica

Polecamy najnowszy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 106 (2020).

 

Redaktor tomu: Zbigniew Anusik

W kolejnym  tomie  serii  wydawniczej  „Folia  Historica”  znjaduje się 11  artykułów,  które  są  rezultatem  studiów  młodych  badaczy  z  Uniwersytetu  Łódzkiego,  Uniwersytetu  Szczecińskiego,  Uniwersytetu  Humanistyczno-Przyrodniczego  im.  Jana  Długosza  w  Częstochowie  oraz  University  of  Alberta  w Kanadzie.

Cztery spośród przygotowanych tekstów poświęconych zostało dziejom powszechnym, dwa podejmują problematykę styku pomiędzy historią Polski a historią powszechną, a pięć jest pracami z zakresu dziejów ojczystych. Autorzy poszczególnych opracowań poruszają się w przestrzeni czasowej od średniowiecza do lat osiemdziesiątych XX w. Należy przy tym podkreślić, że podejmują oni z reguły zagadnienia nieznane, dotychczas słabo zbadane i niemające większego  odzwierciedlenia  w  historiografii  polskiej.

W najnowszym numerze polecamy

Zbigniew Anusik

Michał Witold Pychowski

Magdalena Makówka

Magdalena Milerowska

Joanna Dobkowska-Kubacka

Aneta Stawiszyńska

Antonina Pawłowska

Wojciech Jaworski

Przemysław Stawarz

Aleksandra Sylburska

Konrad Kieć

Michał Owczarek

 

Komentarze