Multicultural Shakespeare – nowy numer

Opublikowano: 13 stycznia 2021
nowy numer

Polecamy najnowszy numer czasopisma naukowego “Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance”  Vol. 20 No 36 (2020).

Redaktorzy tomu: 
Kawachi Yoshiko i Krystyna Kujawinska Courtney

W celu przybliżenia najciekawszych interpretacji sztuk Williama Szekspira, redakcja „Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance” proponuje czytelnikom różnorodne eseje różniące się między sobą i podejściem metodologicznym, i obszarem badawczym.

Wiele prac z ostatniego wydania zostało poświęconych studiom teatralnym, autorzy skupili się w nich na analizie sztuk Szekspira wystawianych na scenie. Strategie interpretacyjne autorów są różnorodne, każdy z esejów przedstawia autorskie, świeże podejście do twórczości Szekspira. Są one osadzone w różnorodnych kontekstach – w kulturach japońskiej, żydowskiej, chińskiej, tureckiej, południowoafrykańskiej, arabskiej i polskiej.

 

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance” stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu. Periodyk stwarza możliwość spojrzenia na uniwersalny wymiar dzieł Szekspira, wydobywając ich lokalne wartości kulturowe np. australijskie, brazylijskie, chińskie, finlandzkie, francuskie, niemieckie, greckie, izraelskie, japońskie, koreański, polskie, rumuńskie, rosyjskie, hiszpańskie, czy też amerykańskie i brytyjskie. Istotnym elementem w publikacjach jest ontologiczne i międzykulturowe znaczenie dzieł Szekspira. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim.

 

Artykuły/Articles

Emi Hamana

Reut Barzilai

Li Xingxing

Mori Nakatani

Andoni Cossio, Martin Simonson

Chris Thurman

Rabab Mizher

Sabina Laskowska-Hinz

Estella Ciobanu, Dana Trifan Enache

 

Inne/Other

Krystyna Kujawinska Courtney

Yoshiko Matsuda, Lan Zhou, Yasumasa Okamoto

İlker Özçelik

 

 

Komentarze