Nowe czasopisma w bazie DOAJ

Opublikowano: 13 listopada 2020
nowy numer

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zostały przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

Zeszyty Wiejskie

DOAJ – Directory of Open Access Journals –  jest największym, ciaszącą się autorytetem międzynarodowym katalogiem recenzowanych czasopism naukowych stworzonym przez Lund University. Jako serwis propagujący i promujący ideę otwartości w komunikacji naukowej sam również pozostaje zasobem otwartym – nieodpłatnie indeksuje i zapewnia dostęp do wysokiej jakości, ogólnodostępnych, recenzowanych czasopism.

Gratulujemy Redakcjom!

Komentarze