„Eastern Review” w bazie Statistics on Higher Education (DBH)

Opublikowano: 20 sierpnia 2020
fb _ aktu

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe „Eastern Review” zostało przyjęte do norweskiej bazy naukowej Statistics on Higher Education (DBH).

Zagadnienia podejmowane w czasopiśmie dotyczą państw regionu Europy Wschodniej postrzeganego w kategoriach geopolitycznych i społeczno-kulturowych, nie zaś wąsko geograficznych. W związku z tym w polu badawczym periodyku znajdują się Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina, a także inne państwa obszaru poradzieckiego. W periodyku poruszana jest problematyka polityczno-prawna, społeczno-gospodarcza i językowo-kulturowa. Zamieszczane są w nim opracowania  politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne, kulturoznawcze oraz językoznawcze.

Redaktor naczelna: prof. Alicja Stępień-Kuczyńska

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze