AUL. Folia Historica – nowy numer!

Opublikowano: 3 września 2019
cover_issue_103_2019_pl_PL

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 103 (2019). Tytuł zeszytu: „Oblicza wojny. Ludzie wojny od średniowiecza po współczesność”.

Zeszyt gromadzi artykuły poświęcone obliczom wojny w historii Polski oraz historii powszechnej od średniowiecza do czasów współczesnych. Autorzy poruszają m.in. zagadnienia wpływu kultury szlacheckiej na formowanie się idei polskiego mężczyzny jako wojownika, analizy źródeł historycznych dotyczących wojsk husyckich oraz sylwetek oprawców z więzienia na Radogoszczu na podstawie relacji ich ofiar. Zbiór jest rezultatem studiów badaczy zajmujących się problematyką historyczno-wojskową. Reprezentują oni różne polskie ośrodki akademickie oraz placówki muzealne i towarzystwa naukowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademię Pomorską w Słupsku, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Witold Jarno i Jarosław Kita

Komentarze