Wykaz czasopism MNiSW

Opublikowano: 3 września 2019
aktu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz punktowanych czasopism naukowych. Z przyjemnością informujemy, że na liście znalazło się 35 czasopism związanych z Uniwersytetem Łódzkim w większości wydawanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Gratulujemy Redakcjom!

 

Wydział Filologiczny

 • Research in Language
 • Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture
 • Prace Polonistyczne
 • Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
 • Analyses/Rereadings/Theories Journal
 • Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
 • e-Scripta Romanica
 • Logopaedica Lodziensia
 • Studia Ceranea
 • Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 • Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe
 • Qualitative Sociology Review
 • Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
 • Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
 • Przegląd Socjologiczny
 • Przegląd Socjologii Jakościowej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 • Multicultural Shakespeare-Translation Appropriation and Performance
 • Eastern Review

Wydział Filozoficzno-Historyczny

 • Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica
 • Art Inquiry
 • Acta Archaeologica Lodziensia
 • Bulletin of the Section of Logic
 • Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS
 • Studia Ceranea

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica

Wydział Nauk o Wychowaniu

 • Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Wydział Nauk Geograficznych

 • European Spatial Research and Policy
 • Turyzm / Tourism

Wydział Prawa i Administracji

 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
 • Studia Prawno-Ekonomiczne
 • Studia Wyborcze

 

Pełny wykaz czasopism dostępny jest tutaj

 

 

 

Komentarze