Logopaedica Lodziensia w DOAJ

Opublikowano: 5 sierpnia 2019
WUL_LL_Czasopismo_Baner_(1200x830)_2019_07_26_KT

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Logopaedica Lodziensia” zostało przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Dzięki temu pismo promuje najnowszą wiedzę, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawia wartościowe, innowacyjne rozwiązania praktyczne z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Irena Jaros

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze