AUL. Folia Litteraria Rossica w bazie ERIH PLUS

Opublikowano: 3 lipca 2019
Rossica bane 1200 _ 830 (2)

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”  zostało wciągnięte na prestiżową listę European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

Czasopismo publikuje artykuły na temat literatury i kultury rosyjskiej, a także poświęcone zagadnieniom związanym z tłumaczeniem określonych tekstów artystycznych. Redakcja włącza sporadycznie także tematy z zakresu szeroko rozumianej slawistyki. Swoje łamy udostępniamy rusycystom/slawistom z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Liczba badaczy współpracujących z czasopismem wciąż się zwiększa, a są wśród nich przedstawiciele dużych ośrodków uniwersyteckich z Rosji, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Ukrainy, Białorusi.

Redaktor naczelny: dr Ewa Sadzińska
Gratulujemy Redakcji!

Komentarze