AUL. Folia Sociologica – nowy numer

Opublikowano: 5 czerwca 2019
68_2019_pl_PL

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” (68/2019). Profil czasopisma obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych.

Nowy numer jest poświęcony tematyce kobiet na obszarach wiejskich i jest zatytułowany „Kobiety – uczestniczki życia publicznego na wsi”.

Redaktor naczelny: prof. nadzw. dr hab. Ewa Malinowska

Wszystkie artykuły są dostępne tutaj

Komentarze