Folia Litteraria Polonica – Call for Papers

Opublikowano: 11 marca 2019
WUL_Czasopisma_Profilowe3_(1024x1024)_2018_12_10_KT

WUL_Czasopisma_Tlo3_(820x312)_2018_11_26_KT

 

Redakcja czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica ogłasza nabór tekstów!

 

NUMERY DZIENNIKARSKIE

Redakcja oczekuje na teksty poświęcone mediom, dziennikarstwu, językowi i komunikacji w mediach oraz ewolucji zawodu dziennikarskiego. Chcielibyśmy zaprezentować także specyfikę funkcjonowania mediów i dziennikarzy poza granicami Polski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

NUMERY LITERATUROZNAWCZE

Redakcja oczekuje na teksty  do numeru tematycznego Literatura i filozofia  oraz artykuły poświęcone literaturze polskiej różnych epok.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

REDAKCJA PROSI O WYSYŁANIE TEKSTÓW NIE WCZEŚNIEJ NIŻ  OD 1 STYCZNIA 2020.

ARTYKUŁY BĘDĄ  WYSŁANE DO RECENZJI OD PIERWSZEGO KWARTAŁU 2020 ROKU.

 

Redakcja zaprasza również do współpracy badaczy afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (polonistyka, slawistyka). Artykuły mogą być przysyłane w dowolnym terminie. Będą one publikowane w dziale pt. Z prac zagranicznych polonistyk i slawistyk.  Dział ten – ukazujący się w każdym numerze pisma – będzie prezentacją aktualnych prac i zainteresowań badawczych literaturoznawców spoza Polski.

Teksty można przygotować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub rosyjskim.

8

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” jest kwartalnikiem afiliowanym na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy.

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

 

Komentarze