Nowy numer „Comparative Economic Research”

Opublikowano: 14 października 2018
baner

Ukazał się najnowszy numer czasopisma naukowego „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” vol. 21 (2018). Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Kwartalnik afiliowany przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor naczelny: Prof. Zofia Wysokińska

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Punktacja MNiSW: 15 (2015)

 

Komentarze