Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

comparative_18_4_krzywe_DRUK

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Czasopismo dofinansowane przez MNISW w ramach grantu 948/P-DUN/2016 (2016-2017).

Comparative Economic Research. Central & Eastern Europe is a journal, first published in 1998, issued by the Institute of Economics of the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz, one of the leading Universities in Poland. The journal publishes original comparative research, as well as the results of empirical, comparative economic and social studies related to the Central and Eastern European Countries. Within the context of economic & social studies, chosen topics of particular relevance include, inter alia, the following:

1) Macroeconomic issues, with special reference to: a) Economic Growth and Sustainable Development, with emphasis on selected aspects of the green economy and environmental protection; Theory and Praxis of Foreign Trade; Theory and Praxis of Foreign Direct Investment b) Globalization of the Economy c) The Labour Market(s) d) The Financial Market(s) e) Exchange Rates f) Technology Transfers g) Development Economics h) European Economic Integration Issues, with special reference to the European Single Market, EU Economic and Social Policies, the Euro zone, and Regulatory Issue.

2. Microeconomic Issues related to Small & Medium Sized Enterprises, including the process of their internationalization and their ability to create innovation, including eco-Innovation.

3. Comparative analysis of interdisciplinary issues in economics related to environmental protection, including selected aspects of mitigating climate change, the development of renewable energy sources in the context of EU energy policy, and the policies of international organizations in this field, as well as policies related to the development of sustainable transport, sustainable agriculture, sustainable tourism and others.

The Journal of Comparative Economic Research. Central & Eastern Europe is aimed at co-operation with researchers from different countries, who present analyses on the effects of economic growth and pro-development changes in the new EU member states and in countries undergoing transformation from a centrally planned economy. We are happy we establish cooperation young researchers and scholars (after receipt of a doctoral degree), whom we invite to submit publications for our journal.

 

* * *

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe to czasopismo wydawane w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz przestrzega zasad recenzowania prac napływających do redakcji czasopisma zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Historia, cele i zakres tematyczny czasopisma

Comparative Economic Research.Central & Eastern Europe jest wydawane od roku 1998 przez Instytut Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z czołowych uniwersytetów w Polsce.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

1)      Zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

a.       wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju,

b.      globalizacji gospodarki,

c.       rynku pracy,

d.      rynku finansowego,

e.       kursów walut,

f.       transferu technologii,

g.      ekonomii rozwoju,

h.      kwestii europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku europejskiego oraz polityki gospodarczej i społecznej UE, kwestii regulacyjnych i globalizacji.

2)      Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny:
 • Zofia Wysokińska
Komitet redakcyjny:
 • Anna Krajewska
 • Eugeniusz Kwiatkowski
 • Piotr Urbanek
 • Janina Witkowska
Redakcyjny komitet doradczy:
 • Nicola Acocella
 • Robert H. Bock
 • Ekrem Erdem
 • Anna Fornalczyk
 • Carol Frances
 • H. S. Kehal
 • Stefan Krajewski
 • Mordechai Kreinin
 • Jorma Larimo
 • Zbigniew Madej
 • Antoni Marszałek
 • Elżbieta Mączyńska
 • Stanisław Rudolf
 • Wagiha Taylor
Redaktorzy tematyczni
 • Mikroekonomia – Witold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia – Eugeniusz Kwiatkowski
 • Ekonomia międzynarodowa – Janusz Świerkocki
Redaktor statystyczny:
 • Wacława Starzyńska
Redaktor językowy:
 • James Hartzell
Redaktor techniczny:
 • Aleksandra Przybył

Komentarze

Prosimy o przesyłanie artykułów w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi edytorskimi na adres poczty elektronicznej czasopisma:

comparative@uni.lodz.pl

W przypadku prac doktorantów wymagana jest opinia promotora wraz z rekomendacją.

Nadsyłane artykuły powinny uwzględniać  aspekty porównawcze.

Należy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi reguł zachowania rzetelności naukowej oraz stosownym oświadczeniem autora,

a także z oświadczeniem Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 42 635 51 62 lub przesyłając zapytanie na ww. adres e-mail.

http://www.comparative.uni.lodz.pl/pl/informacje-dla-autorow.html

Komentarze

Czasopismo jest indeksowane w poniższych bazach danych:

 • BazEkon
 • Cabell’s Directory
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes
 • CNPIEC
 • DOAJ
 • EBSCO Discovery Service
 • ECONIS
 • Google Scholar
 • IC Journal Master List
 • J-Gate
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest – ABI/INFORM
 • ProQuest – Illustrata: Natural Sciences
 • ProQuest – International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
 • ProQuest – Natural Sciences Journals
 • ProQuest – SciTech Journals
 • ProQuest – Social Science Journals
 • ProQuest – Sustainability Science Collection
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • SCOPUS
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WorldCat (OCLC)

Czasopismo zostało także zgłoszone do baz:

Central and Eastern European Online Library

PsycINFO/American Psychological Association

Abstracts in Economic History

Social Science Research Network (SSRN)

Wilson – Education Abstracts

Wilson – Humanities Abstracts

Wilson – Social Sciences Abstracts

EconLit

Komentarze

Instytut Ekonomii
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43
90-214 Łódź

Tel.: +48 42 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08

e-mail:  comparative@uni.lodz.pl

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Przybył,
Tomasz Ścianowski

Komentarze

Komentarze