Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

comparative_18_4_krzywe_DRUK

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe to czasopismo wydawane w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz przestrzega zasad recenzowania prac napływających do redakcji czasopisma zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Historia, cele i zakres tematyczny czasopisma

Comparative Economic Research.Central & Eastern Europe jest wydawane od roku 1998 przez Instytut Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z czołowych uniwersytetów w Polsce.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

1)      Zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

a.       wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju,

b.      globalizacji gospodarki,

c.       rynku pracy,

d.      rynku finansowego,

e.       kursów walut,

f.       transferu technologii,

g.      ekonomii rozwoju,

h.      kwestii europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku europejskiego oraz polityki gospodarczej i społecznej UE, kwestii regulacyjnych i globalizacji.

2)      Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

Czasopismo dofinansowane przez MNISW w ramach grantu 948/P-DUN/2016 (2016-2017).

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny:
 • Zofia Wysokińska
Komitet redakcyjny:
 • Anna Krajewska
 • Eugeniusz Kwiatkowski
 • Piotr Urbanek
 • Janina Witkowska
Redakcyjny komitet doradczy:
 • Nicola Acocella
 • Robert H. Bock
 • Ekrem Erdem
 • Anna Fornalczyk
 • Carol Frances
 • H. S. Kehal
 • Stefan Krajewski
 • Mordechai Kreinin
 • Jorma Larimo
 • Zbigniew Madej
 • Antoni Marszałek
 • Elżbieta Mączyńska
 • Stanisław Rudolf
 • Wagiha Taylor
Redaktorzy tematyczni
 • Mikroekonomia – Witold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia – Eugeniusz Kwiatkowski
 • Ekonomia międzynarodowa – Janusz Świerkocki
Redaktor statystyczny:
 • Wacława Starzyńska
Redaktor językowy:
 • James Hartzell
Redaktor techniczny:
 • Aleksandra Przybył

Komentarze

Prosimy o przesyłanie artykułów w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi edytorskimi na adres poczty elektronicznej czasopisma:

comparative@uni.lodz.pl

W przypadku prac doktorantów wymagana jest opinia promotora wraz z rekomendacją.

Nadsyłane artykuły powinny uwzględniać  aspekty porównawcze.

Należy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi reguł zachowania rzetelności naukowej oraz stosownym oświadczeniem autora,

a także z oświadczeniem Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 42 635 51 62 lub przesyłając zapytanie na ww. adres e-mail.

http://www.comparative.uni.lodz.pl/pl/informacje-dla-autorow.html

Komentarze

Czasopismo jest indeksowane w poniższych bazach danych:

 • BazEkon
 • Cabell’s Directory
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes
 • CNPIEC
 • DOAJ
 • EBSCO Discovery Service
 • ECONIS
 • Google Scholar
 • IC Journal Master List
 • J-Gate
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest – ABI/INFORM
 • ProQuest – Illustrata: Natural Sciences
 • ProQuest – International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
 • ProQuest – Natural Sciences Journals
 • ProQuest – SciTech Journals
 • ProQuest – Social Science Journals
 • ProQuest – Sustainability Science Collection
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • SCOPUS
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WorldCat (OCLC)

Czasopismo zostało także zgłoszone do baz:

Central and Eastern European Online Library

PsycINFO/American Psychological Association

Abstracts in Economic History

Social Science Research Network (SSRN)

Wilson – Education Abstracts

Wilson – Humanities Abstracts

Wilson – Social Sciences Abstracts

EconLit

Komentarze

Instytut Ekonomii
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43
90-214 Łódź

Tel.: +48 42 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08

e-mail:  comparative@uni.lodz.pl

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Przybył,
Tomasz Ścianowski

Komentarze

Komentarze