Polityka wydawnicza / Publishing policy

Opublikowano: 29 marca 2018
WUL_Czasopisma_Naukowe_Baner2_(778x350)_2017_10_23_KT

Polityka wydawnicza

W poniższych załącznikach znajdziecie Państwo informacje o zasadach obowiązujących w czasopismach Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego:

Obowiązujące zasady recenzji tekstów naukowych

Recenzja tekstów w czasopismach Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego prowadzona jest w formacie double-blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów.

 

Podpisanie umowy

 Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Autor podpisuje z Wydawnictwem UŁ umowę licencyjną niewyłączną w języku polskim lub w języku angielskim.

 

Informacja o licencjach otwartego dostępu

 

Czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego publikowane są w otwartym dostępie na licencjach Creative Commons. Treści czasopism naukowych dostępne są również na stronach: Digital Commons  i  Repozytorium UŁ.

 

 

Publishing policy

On the following attachments you may find information about Lodz University Press Policies:

 

Rules of Peer Review Process

The review process in Lodz University Press journals is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.

 

Contract with the Author

The Author grants the Lodz University Press the non-exclusive proprietary copyrights licence for the work.

 

Open Access Licences

Lodz University Press journals are published in open access and use Creative Commons licenses . Journals issues and contents are available on the Digital Commns and  Repozytorium UŁ.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski