Polityka wydawnicza/Publication politics

Opublikowano: 29 marca 2018
WUL_Czasopisma_Naukowe_Baner2_(778x350)_2017_10_23_KT

Polityka wydawnicza

W poniższych załącznikach znajdziecie Państwo informacje o zasadach obowiązujących w czasopismach Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego:

Obowiązujące zasady recenzji tekstów naukowych

Recenzja tekstów w czasopismach Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego prowadzona jest w formacie double-blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów.

 

Podpisanie umowy

 Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Autor podpisuje z Wydawnictwem UŁ umowę licencyjną niewyłączną w języku polskim lub w języku angielskim.

 

Informacja o licencjach otwartego dostępu

Wszystkie czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego publikowane są w otwartym dostępie na licencjach Creative Commons BY-NC-ND (Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych). Treści czasopism naukowych dostępne są na stronie Repozytorium UŁ.

 

 

Publication politics

On the following attachments you may find information about Lodz University Press Policies:

 

Rules of Peer Review Process

The review process in Lodz University Press journals is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.

 

Contract with the Author

The Author grants the Lodz University Press the non-exclusive proprietary copyrights licence for his work.

 

Open Access Licences

Lodz University Press journals are published in open access and use open license CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works). Journals issues and contents are available on the Repozytorium UŁ.

Komentarze