Janusz Wdzięczak

Janusz Wdzięczak

ekonomista
Więcej

Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi

W ciągu ostatnich lat polski rynek pracy powoli ewoluował od „rynku pracodawcy” do „rynku pracownika”. Dziś w znacznym stopniu to właśnie pracownicy określają warunki zatrudnienia, a pracodawcy muszą godzić się na liczne ustępstwa. Temu procesowi towarzyszy pojawianie się różnego rodzaju innowacji organizacyjnych i nowych modeli biznesowych, co powoduje, że zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz większym wyzwaniem: jest to problem zarówno dla właścicieli małych firm, jak i dla managerów międzynarodowych korporacji.

 

Opisane powyżej podejście jest szczególnie ważne w epoce, kiedy to pracownicy i własność intelektualna (a nie np. maszyny i inne wartości materialne) świadczą o potencjale firmy. Doskonale widać to w przypadku firm technologicznych z Doliny Krzemowej, czyli miejsca, w którym powstaje najwięcej innowacji na Ziemi. W trakcie wyceny ich wartości bierze się pod uwagę posiadane rozwiązania techniczne (np. patenty i wdrożenia), know-how  w zakresie działalności, a także zespół pracowników i kulturę organizacji. To właśnie te czynniki, a nie budynki czy hale fabryczne stanowią o potencjalne największych firm, takich jak Google czy Facebook. Dlatego też innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi niezwykle ważny element.

 

Dobrym przewodnikiem w trudnych i ciągle zmieniających się meandrach branży HR jest opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego książka Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Zagadnienia w niej poruszone dobrze oddaje podtytuł, czyli Aspekty organizacyjne i psychologiczne. Autorkami tej publikacji są dwie badaczki Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ: Izabela Warwas i Anna Rogozińska-Pawełczyk.

 

Książka to dzieło pracowników naukowych, a jednocześnie znakomity praktyczny podręcznik dla osób zajmujących się  tematyką zarządzania zasobami ludzkimi w życiu zawodowym, czyli np. dla managerów lub osób zarządzających w administracji publicznej. Niewątpliwą zaletą książki jest, że odwołuje się do wartości i pojęć elementarnych dla nauk społecznych, aby następnie pokazać jak mogą być one aplikowane w świecie rzeczywistym.

 

Pierwsza część, napisana przez prof. Izabelę Warwas, skupia się na organizacyjnych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Z niej czytelnik może się dowiedzieć wiele na temat różnych metod motywacji pracowników i budowania pracowników, które polegają (co nadal jest dla wielu osób zaskoczeniem) nie tylko na zwiększaniu wynagrodzenia. Ponadto osobny rozdział poświęcono szkoleniu pracowników, co wynika z potrzeby ciągłego rozwoju kompetencji.

 

W części dotyczącej zagadnień psychologicznych Anna Rogozińska-Pawełczyk prezentuje liczne psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Możemy się dowiedzieć, kiedy i dlaczego manipulacja nie zawsze działa destruktywnie, a także poznać zasady budowania kontraktów psychologicznych. Niezwykle interesująca jest także cześć poświęcona sztuce negocjacji, którą wykorzystywać należy nie tylko w stosunku do kontrahentów, ale i w relacjach z własnymi pracownikami.

 

Bardzo ciekawym uzupełnieniem teorii są różnego rodzaju case studies dotyczące ludzkiego zachowania, które mogą być przydatne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przywołam jeden z nich: opisując wpływ ubioru na postrzeganie współpracowników, jedna z autorek podaje znany przykład dotyczący przechodzenia na czerwonym świetle przez ulicę. O ile osoba jest ubrana w sposób przeciętny, to najpewniej żadna z osób oczekujących za nią nie ruszy, natomiast kiedy osoba wkraczająca na jezdnię jest ubrana w sposób elegancki, istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że pójdą za nią inni oczekujący na zielone światło. Autor niniejszej recenzji sprawdził oba przypadki i może poświadczyć, że zasada ta sprawdza się.

 

Publikacja zdecydowanie zasługuje na polecenie. Będzie stanowić znakomite wsparcie dla każdego zajmującego stanowisko kierownicze w sektorze prywatnym i w administracji publicznej.

 

Komentarze

14.11.2017

Inne teksty tego autora