Książki za 10 zł!

Opublikowano: 3 lutego 2017
ksiazka_za_10zl
65a4c56626629f6cf7304df768f0ce6c

Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej

Barbara Bogołębska,
Monika Worsowicz
Książka: 9,50 zł
fe4efe5c99dcda0dd605cb2a1d81be46

Biblia Slavorum Apocryphorum

Georgi Minczew,
Małgorzata Skowronek,
Ivan Petrov
Książka: 9,50 zł
da84f00c956133665dd8287838ffb3f3

Chemia dla leśników. Zeszyt ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I roku leśnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Radosław Dałkowski
Książka: 9,50 zł
8952c57a156e72445ada919c4ad8d1a7

Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim

Wydanie II
Artur Gałkowski
Książka: 9,50 zł
2d2b5557b2e9c0f021dd255bbb0e2519

Cielesność w polskiej poezji najnowszej

Krystyna Pietrych,
Tomasz Cieślak
Książka: 9,50 zł
812974afae023505d6ff78056b2a7f08

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej

Wydanie II poprawione i uzupełnione
Henryk Piekarski,
Jadwiga Woźnicka
Książka: 9,50 zł
b900c7375d7e9d465d215850a7750a11

Dejmka narodowy teatr w Łodzi

Grażyna Kompel
Książka: 9,50 zł
716d29d60018da0609d59be79b6a16c3

Dylematy współczesnych korporacji

Beata Pawłowska,
Kazimierz Doktór
Książka: 9,50 zł
54d4fd253665a7931a8fbd141907830c

Echa postmodernizmu

Szkice o współczesnej literaturze anglojęzycznej
Maciej Świerkocki
Książka: 9,50 zł
6da5d63f98cd942e74d373c7287c0d03

Filozofia i wolność

Księga poświęcona pamięci Profesora Wiesława Gromczyńskiego
Paweł Pieniążek
Książka: 9,50 zł
e5bbdceeb54bd5a5730e1a2e5285fe04

Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego

Jacek Florczak
Książka: 9,50 zł
2dcea619634100269f8fd6b222b1169b

Karabin i katedra

(1983-2012) wybór wywiadów
Stanisław Bąkowicz
Książka: 9,00 zł
e5a7773fe92c042d145ebd143d48e764

Kino Jerzego Kawalerowicza i jego konteksty

Jan Rek
Książka: 9,50 zł
6caaf256bf9c0a6bbc18b4ec57242bd8

Mathematica w zadaniach analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej

Andrzej Fabijańczyk
Książka: 9,50 zł
f15e3430a69ed0cba12cfd595e5375df

Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Tom I-II

Krystyna Płachcińska,
Michał Kuran
Książka: 9,50 zł
c1eb6f36cfdb08b78868e5c04e8b1fa6

Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne

Michał Kasiński
Książka: 9,50 zł
9c8aaa6e519f758c7bd473369c5f1718

Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza. Wydanie 2.

Krystyna Ratajska
Książka: 9,50 zł
4b62ff727af213c2771a5920df9e2bf8

Nowa poezja polska wobec poprzedników

Lektura relacyjna
Tomasz Cieślak
Książka: 11,30 zł
da3eb8bd56bef7e5fecf4a8584e8433b

Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym

Jerzy Leszczyński
Książka: 9,50 zł
b5d37591ceb5b054207891c814f6dccb

Proces boloński-ideologia i praktyka edukacyjna

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn,
Anna Buchner-Jeziorska
Książka: 9,50 zł
fafbde07f86678f8587fd21526db3f5c

Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena

Jerzy Różański
Książka: 9,50 zł
1765fa4d656f9caa3c196a808ac65d6b

Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych

Danuta Walczak-Duraj
Książka: 9,50 zł
a504b1b36178a0c1cabf3364a9a55dc5

Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich

Katarzyna Skorupińska
Książka: 9,50 zł
b7c865799270b4c7346c612a5c415f79

Spadkobiercy flaneura

Spacer jako twórczość kulturowa współczesne reprezentacje
Blanka Brzozowska
Książka: 9,50 zł
727e7891eafafadc65d4f9f52ef53c12

Strajk studentów łódzkich 81 w świetle analiz socjologicznych

Jan Lutyński
Książka: 9,50 zł
cb7d074584b11f007a6483e1e4c49d22

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy

Anna Rogozińska-Pawełczyk,
Bogusława Urbaniak
Książka: 9,50 zł
187b53e2650910bbecb9027084ba9044

Strategie labiryntowe w filmie fikcji

Kamila Żyto
Książka: 9,50 zł
108287f221a9478991388e173101260a

Syllabus studenta rusycysty. Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 rok

Elena Nevzorova-Kmech,
Krystyna Czubińska,
Leonarda Jurkin, ...
Książka: 9,50 zł
syI

Syllabus studenta rusycysty. Praktyczna nauka języka rosyjskiego. 1 rok. Wydanie II

Anna Rodak,
Halina Lewandowska,
Leonarda Jurkin, ...
Książka: 9,50 zł
syII

Syllabus studenta rusycysty. Praktyczna nauka języka rosyjskiego. 2 rok.

Anna Rodak,
Elena Nevzorova-Kmech,
Leonarda Jurkin, ...
Książka: 9,50 zł
418848323958babb4b4df66e4c76a0ae

Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne

Anna Jackowska,
Dorota Wielkiewicz-Jałmużna,
Roman Tarnowski
Książka: 10,40 zł
filipczak20unheroic

Unheroic heroines. The portrayal of women in the writings of Margaret Laurence

Dorota Filipczak
Książka: 9,50 zł
275787c6644e7d0a2b2036b89273c666

Współczesne dylematy marketingu bankowego w Polsce

Anna Sibińska,
Wioletta Krawiec,
Wojciech Grzegorczyk
Książka: 9,50 zł
9ac4044a6ecc6ed0f0bf32e9141d6af2

Zarys geografii społeczno-ekonomicznej Australii

Anna Janiszewska,
Ewa Klima
Książka: 9,50 zł

Komentarze