Książki za 5 zł!

Opublikowano: 2 lutego 2017
ksiazka_za_5zl
31227dd6ea98383c0c27b5603c3d7ba2

Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe

Agnieszka Izdebska,
Danuta Szajnert,
Irena Hubner, ...
Książka: 4,70 zł
9b90b11d2a304306ec9c26c81b82a763

Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart

Agata Handley,
Dorota Filipczak
Książka: 4,70 zł
Truman

Doktryna Trumana (aspekt grecki)

Małgorzata Rączkiewicz
Książka: 4,70 zł
0afdf25971caf55cd27b342290a5c62d

Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej

Anna Szychta
Książka: 4,70 zł
141b9279563a8954068caca523ec9756

Etos życia-etos sztuki.Wokół legendy o św.Genezjuszu-aktorze

Małgorzata Leyko
Książka: 4,70 zł
ad6fd3b63fc80fb3224358d69407320e

Franciszek Dionizy Kniaźnin – Wybór erotyków. Tom III z serii Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ

Anna Strożek,
Barbara Wolska,
Małgorzata Pawlata
Książka: 4,70 zł
Placeholder

Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej… ISBN 978-83-01-16266-5

Witkowska Janina,
Wysokińska Zofia
Książka: 4,20 zł
d4c3f90c52784af42f61ac612e285c7f

Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa

Anna Lenartowicz,
Idaliana Kaczor,
Jadwiga Czerwińska, ...
Książka: 4,70 zł
333c1fc6ea74f0a7f08531f1012a29ac

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Książka: 4,70 zł
Gens

Kłopotliwa zmiana, czyli Waltera Burleya zmagania ze zmiennością rzeczy

Marek Gensler
Książka: 4,70 zł
ff39c645dde263bf110269cbbdfd7021

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

Robert Łoś,
Waldemar Michowicz
Książka: 4,70 zł
brzozowski20mickiewicz

Mickiewicz czytany w szkole. Materiały konferencji naukowej nauczycieli. Łódź, 23–25 września 2005r.

Jacek Brzozowski,
Krystyna Pietrych
Książka: 4,70 zł
985652c2421798da337e2599fb4917da

Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa

Elżbieta Durys
Książka: 4,70 zł
Placeholder

Multiculturalism at the Start of 21st Century The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice

Krystyna Kujawińska Courtney,
Maria Łukowska
Książka: 4,70 zł
PedFil_II

Pedagogika Filozoficzna. T. II: Tradycja i współczesność filozofii wychowania

Małgorzata Miksza,
Sławomir Sztobryn
Książka: 4,70 zł
9b37c935d81a3f8380af390fe3ec9311

Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej

Mieczysław Gajos
Książka: 4,70 zł
3f71e71666619d9eb839e5941efb7915

Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych

Joanna Działo
Książka: 4,70 zł
polit20spol

Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak

Praca zbiorowa
Książka: 4,70 zł
cfc5c127ae860ab56116dca700b19acf

Postać Don Juana w utworach pisarzy rosyjskich XIX wieku

Aleksandra Szymańska
Książka: 4,70 zł
ee3108548de48aee3a077e90f47c7f27

Poławianie sensu w filozoficznej głębi

Adam Nowaczyk
Książka: 4,70 zł
7462a27a65b69953f29b2d359dec87cd

Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005

Szymon Marcińczak
Książka: 4,70 zł
f4d91c39358da4a697036073f397464a

Przystąpienie Polski do Unii Ekonomiczno-Monetarnej. Perspektywy i uwarunkowania

Aleksandra Lech
Książka: 4,70 zł
9d65b9d0c2b6758e460e0a1e25f9551b

Rachunkowość zarządcza, Część II – problemy, zadania, gry

Alicja Jarugowa,
Anna Szychta
Książka: 4,70 zł
2MRW

Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi

Ewa Klima,
Jerzy Dzieciuchowicz,
Stanisław Mordwa, ...
Książka: 4,70 zł
16MR

Rząd Gerharda Schrodera wobec postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej

Robert Łoś
Książka: 4,70 zł
79d81058c41dff309bb1044d66c3ec36

Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju

Mariusz Lamprecht,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,70 zł
Parys

Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego

Czesław Domański,
Dariusz Parys
Książka: 4,70 zł
Placeholder

Surrealizm, undeerground …

Engelking L.
Książka: 4,70 zł
15SSS

Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze

Praca zbiorowa
Książka: 4,70 zł
KPMteatr

Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek

Karolina Prykowska-Michalak
Książka: 4,70 zł
1ffc11322b17cf01d5a79c5e1f19c778

Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni

Anita Wolaniuk
Książka: 4,70 zł
2MWS

W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2004. Pro memoria

Jarosław Kita,
Stefan Pytlas
Książka: 4,70 zł
82f8aacb3a1fc5d478ba592793c9c459

Widnokrąg analityczny

Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego
Ryszard Kleszcz
Książka: 4,70 zł
4149896eca8d084dd64c1b4ad0027333

Wpływ górnotroposferycznych prądów strumieniowych na rozkład przestrzenny niżów barycznych nad Europą

Jan Degirmendzić
Książka: 4,70 zł
skier

Ziemia skierniewicka w latach okupacji niemieckiej

Janusz Skodlarski
Książka: 4,70 zł

Komentarze