Calek i in._Zrozumiec_okl

Zrozumieć niepełnosprawność

  Opis produktu

  W książce ukazano niepełnosprawność jako zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, pozostające w polu zainteresowań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Znalazły się w niej rozdziały poświęcone: rozwiązaniom systemowym i politykom w obszarze niepełnosprawności, roli i znaczeniu instytucji w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, społeczeństwu i społecznościom wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, interakcyjnemu wymiarowi niepełnosprawności, a także niepełnosprawności jako doświadczeniu osobistemu.

  Publikacja, poza jej wymiarem naukowym, ma również istotny walor społeczny poprzez jej praktyczny i aplikacyjny charakter. Proponowana książka jest zatem skierowana zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego, przede wszystkim socjologów i pedagogów zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, jak i praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia tej grupie klientów pomocy społecznej, a także tych wszystkich, którzy w życiu codziennym stykają się z ludźmi z niepełnosprawnościami, ich bliskimi oraz członkami rodzin.

  Komentarze

  Spis treści

  Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba Czy jesteśmy w stanie „myśleć inaczej”? Kilka słów o (z)rozumieniu niepełnosprawności 7

  ZROZUMIEĆ SIEBIE — (samo)postrzeganie osób z niepełnosprawnością 13

  Dorota Pufund, (Z)rozumieć autyzm. Doświadczanie autyzmu przez blogujących self-adwokatów 15
  Magdalena Kokot, Choroba Stargardta funkcjonalnie – o sposobach radzenia sobie z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym 29
  Magda Lejzerowicz, Katarzyna Podstawka, Autorstwo własnego życia studenta z niepełnosprawnością a doświadczenia edukacyjne i społeczne 49

  ZROZUMIEĆ „INNYCH” — rzecz o postrzeganiu osób z niepełnosprawnością przez otoczenie 73

  Joanna Stawowy, Niepełnosprawność w historii sztuki oraz anty-ableizm sztuki współczesnej 75
  Milena Trojanowska, Bioróżnorodność i różne modele niepełnosprawności w kontekście filozofii Michela Foucaulta 91

  POMÓC W (SAMO)ZROZUMIENIU — wychowanie i (re)socjalizacja osób z niepełnosprawnością 109

  Jakub Niedbalski, Wychowawcza rola aktywności fizycznej – analiza procesu socjalizacji osób z niepełnosprawnością w sporcie i przez sport 111
  Karolina Goede, Resocjalizacja skazanych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z perspektywy dozoru kuratorskiego 131
  Kamila Albin, Wcielić się nie znaczy zrozumieć. Krytyczna refleksja o symulacjach niepełnosprawności 155

  ZROZUMIEĆ POTRZEBY — sposoby wsparcia osób z niepełnosprawnością 171

  Anna Dobrychłop, Wsparcie studentów z zaburzeniami psychicznymi wyzwaniem dla uczelni wyższych 173
  Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, Opieka nad dzieckiem z chorobą rzadką i niepełnosprawnością intelektualną a wsparcie rodziny 203
  Adrianna Krzywik, Iwona Nowakowska, Potrzeby osób z niepełnosprawnością a budżet obywatelski. Wyniki ankiety opinii wśród społeczności warszawskiego Muranowa 223
  Angelika Greniuk, Założenia koncepcji niezależnego życia osób z niepełnosprawnością w Europejskiej Sieci na rzecz Niezależnego Życia 243
  Wojciech Figiel, Między niepełnosprawnością a przekładem. Osoby niepełnosprawne jako twórcy i odbiorcy przekładu 259
  Grzegorz Całek, Ulgi dla osób z niepełnosprawnością w polskich atrakcjach turystycznych 271
  Zbigniew Głąb, Magdalena Kocejko, Polityka wobec niepełnosprawności w Polsce w perspektywie okrutnego optymizmu. Rzecz o niespełnianych obietnicach 291

  Noty o autorach 315

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Zrozumieć niepełnosprawność”

  Tagi: , , , ,