domanska_zagadnienia_prawa

Zasada suwerenności. Problemy wybrane

  Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  134
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-830-2
  e-ISBN:
  978-83-8088-831-9

  Opis produktu

  Księga dedykowana prof. dr. hab. Michałowi Domagale poświęcona jest tematyce związanej z Jego zainteresowaniami naukowymi – zasadami ustroju współczesnych państw. To zbiór artykułów napisanych przez Jego uczniów, kolegów i przyjaciół z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Teksty dotyczą zasady suwerenności i odnoszą się do rozwiązań ustrojowych polskich bądź wybranych państw europejskich, w przeszłości należących do bloku państw socjalistycznych, a także problemów związanych z członkostwem suwerennego państwa w organizacjach międzynarodowych.

  Ad multos annos, drogi Panie Profesorze!

  Komentarze

  Spis treści

  Zamiast wstępu 7
  Witold Brodziński, Refleksje o transformacji ustrojowej Węgier (państwo i naród jako podstawowe kategorie w „narodowym wyznaniu wiary”) 9
  Anna Chmielarz-Grochal, Jarosław Sułkowski, (Nie)obecność Unii Europejskiej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w kontekście zjawiska globalizacji – wyzwania dla państwa suwerennego 17
  Aldona Domańska, Zasada suwerenności narodu. Rozważania na tle regulacji art. 4 Konstytucji RP z 1997 r. 31
  Dariusz Górecki, Druga Rzeczpospolita. Epilog 41
  Ryszard Paweł Krawczyk, Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych a swoboda zawierania umów 59
  Anna Michalak, Zasada suwerenności a ochrona porządku konstytucyjnego. Kilka uwag o roli organizacji międzynarodowych w utrzymaniu bezpieczeństwa ustrojowego państw członkowskich 85
  Anna Rakowska-Trela, Zasada suwerenności narodu a zasada państwa prawa. Między harmonią a konfliktem 101
  Konrad Składowski, Podmiot władzy zwierzchniej w Republice Bośni i Hercegowiny 111
  Krzysztof Skotnicki, Podmiot władzy państwowej w Republice Czeskiej oraz formy jej wykonywania 125

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Zasada suwerenności. Problemy wybrane”

  Tagi: , , , , ,