Promocja!
604785a6988e1bdd7f932f003596221c

Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  270
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-106-7
  e-ISBN:
  978-83-7969-743-4
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Śmierć – nieunikniony kres ludzkiej egzystencji – jednakowo przeraża i fascynuje literatów oraz twórców kultury. Próbują ją poznać, zbadać, oswoić, opisać, niektórzy może nawet zaprzyjaźnić się. Jedni postrzegają śmierć poprzez doświadczenia, przekazy, objawienie religijne, inni próbują zmierzyć się z nią sami. Rezultatem tych różnorodnych u swej genezy, ale też w swym przebiegu poszukiwań są dzieła literackie oraz inne wszelkiego rodzaju artefakty.

  Śmierć, w rzeczywistości nieuchwytna w swej istocie, jawi się w średniowieczu jako szkielet bądź rozkładające się zwłoki. Budząc przerażenie i szacunek zaprasza ludzi różnych stanów do swego tańca – danse macabre – tańca Śmierci. Straszy karą grzeszników, obiecuje rozkosze niebiańskie sprawiedliwym. Jest wpisana w porządek religijny. (…)

  W literaturze po przełomie romantycznym, zwłaszcza XX-wiecznej, część twórców, jak i bohaterów, obcuje ze śmiercią, rezygnując z perspektywy religijnej. Niektórzy poszukują jej świadomie, przeprowadzają eksperymenty, pragną ustalić, gdzie jest granica między życiem a śmiercią, niejednokrotnie ją celowo lub przypadkowo przekraczają, pozostając przy życiu bądź znikając na zawsze po drugiej stronie. (…)

  W literaturze spotykają się, często krzyżują bądź przenikają w opisach śmierci, obrazy wzniosłe i pełne makabry. Te dwa pojęcia nie wyczerpują wszakże całej bogatej palety doznań, jakie ze śmiercią kojarzymy. Wzniosłość i makabra stały się wszakże, jako własne przeciwieństwa, punktem wyjścia dla poszukiwań konferencyjnych podjętych w obszarze literatury i kultury (…).

  Ze Słowa wstępnego

  W monograficznej próbie znajdujemy studia na temat literackich zmagań ze śmiercią w twórczości m.in. Fabiana Birkowskiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Jana Pawła Woronicza, Augusta Antoniego Jakubowskiego i Heinricha von Kleista, Juliusza Słowackiego, Anny Mostowskiej i Łucji Rautenstrauchowej, Bronisławy Ostrowskiej i Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza, Lucjana Rydla, Stanisława Piętaka, Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej, Jacka Kaczmarskiego, Edy Ostrowskiej, Susanny Clarke i Sarah Kane. Autorzy przyglądają się wzniosłości i makabrze w literackich obrazach śmierci od baroku po współczesność.

  Komentarze

  Spis treści

  Słowo wstępne 7

  Paulina Poterała, Sława ludzi „zbożnych” i „niezbożnych” wobec zazdrości – w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego Pamięć sprawiedliwego 17
  Beata Prokopczyk, „Jać tylko w jednej ulubionej żyłem. Umarła! Wszystko straciłem” – o miłości i śmierci w Żalach Orfeusza nad Eurydyką Franciszka Dionizego Kniaźnina 27
  Olga Szadkowska, Oniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół Zjawienia Emilki Jana Pawła Woronicza 41
  Ewa Modzelewska, Obsesja śmierci w twórczości Augusta Antoniego Jakubowskiego i Heinricha von Kleista 57
  Magdalena Ciechańska, Anhelli Juliusza Słowackiego – opowieść o smutku i śmierci 69
  Monika Kusek, Funkcjonowanie motywu śmierci w polskich powieściach grozy początku XIX wieku na przykładzie twórczości Anny Mostowskiej i Łucji Rautenstrauchowej 75
  Dąbrówka Mirońska, Literackie i plastyczne obrazy śmierci w ilustrowanych wydaniach polskiej XIX-wiecznej beletrystyki 91
  Aldona Jankowska, Śmierć–piastunka daje ukojenie. O młodopolskim wyobrażeniu śmierci w wybranych wierszach Bronisławy Ostrowskiej i Maryli Wolskiej 105
  Anna Kaźmierska, Śmierć upoetyczniona – literackie obrazy śmierci samobójczych 117
  Justyna Muszyńska, Śmierć jako przejście do nowej rzeczywistości. Młodopolskie ujęcie dnia sądu w świetle Dies irae Lucjana Rydla 131
  Karolina Ewa Wieliczko, Od katastrofizmu do pesymizmu. Śmierć i sacrum w poezji Stanisława Piętaka 141
  Aleksandra Pawlik, „Rodzimy życie w asyście śmierci” – o matkach i córkach w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej 157
  Đurđica Čilić Škeljo, Motyw samobójstwa we współczesnej poezji polskiej 175
  Katarzyna Szkaradnik, Poruszać słowem ból świadomy. Tematyzacja choroby i śmierci w ostatnich wierszach Jacka Kaczmarskiego 185
  Katarzyna Niesporek, O doświadczeniu śmierci w poezji Edy Ostrowskiej 201
  Mateusz Żebrowski, Czas, magia oraz danse macabre, czyli metafory śmierci w Pani Mabb Susanny Clarke 215
  Michał Sadowski, Śmierć jako oczyszczenie duszy w twórczości Sarah Kane 227
  Julita Gamoń, Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje. Eufemizmy i synonimy śmierci w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach w Gorcach 235

  Bibliografia 245

  Indeks osób 257

  Indeks postaci 263

  Spis ilustracji 265

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci”