Glinkowska-Krauze - wspolczesne zarz

Współczesne problemy zarządzania

  Opis produktu

  Książka jest oparta na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Stanowi wynik wspólnych międzynarodowych prac badawczych, których większość została przeprowadzona w naturalnym środowisku respondentów. Wykazują one, z jakimi sytuacjami i problemami w zarządzaniu organizacjami spotykają się współcześni menedżerowie. Ułatwiają też menedżerom i przedsiębiorcom zrozumienie konieczności dostosowania się do globalnej konkurencji, która skutkuje przesunięciem akcentów w zarządzaniu. Autorzy dołożyli starań, aby opracowanie miało charakter kompleksowy i żywią nadzieję, że wniesie ono istotny wkład w teorię i praktykę procesu zarządzania organizacjami, a zwłaszcza szczególnym ich rodzajem – przedsiębiorstwami. Publikacja może stanowić przesłankę do zacieśniania współpracy biznesów różnych krajów i do wspólnych badań.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7
  Введение 9

  Rozdział I. Nowe warunki działania biznesu 11
  1.1. Nowe wymagania stawiane przedsiębiorstwu 11
  1.2. Zasady europejskiego stylu zarządzania 13
  1.3. Budowa ładu organizacyjnego opartego na władzy inteligencji 17
  1.4. Krytyczne czynniki kształtowania i rozwoju przedsiębiorstwa 23
  1.5. Przedsiębiorczość menedżerów jako determinanta funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 26

  Rozdział II. Nowe zasady prowadzenia biznesu 31
  2.1. Stosowanie zasad etyki 31
  2.2. Ochrona wartości środowiska 42
  2.3. Troska o dobrą reputację 45

  Rozdział III. Programowanie rozwoju firmy 51
  3.1. Czynniki sukcesu nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw 51
  3.2. Rozwój i doskonalenie marketingu 62
  3.3. Pobudzanie i wdrażanie innowacji 67
  3.4. Doskonalenie jakości 71

  Rozdział IV. Nowe zasady współdziałania ludzi w organizacji 75
  4.1. Doskonalenie systemu komunikacji 75
  4.1.1. Komunikacja i komunikowanie się – istota 75
  4.1.2. Zmiany w systemach doskonalenia komunikacji 78
  4.2. Kreowanie motywacji sukcesu 80
  4.2.1. Istota motywacji i jej zasady 80
  4.2.2. Doskonalenie motywacji 82
  4.3. Kultura organizacyjna i jej zmiany we współczesnym przedsiębiorstwie 84
  4.3.1. Kultura organizacyjna i jej elementy 84
  4.3.2. Zmiana kultury organizacyjnej firmy 88

  Rozdział V. Teoretyczno-metodyczne problemy badania i funkcjonowania narodowych kultur biznesowych 93
  5.1. Wprowadzenie do zagadnienia 93
  5.2. Istota narodowych kultur biznesowych 93
  5.3. Definicje i cechy narodowych kultur biznesowych 104
  5.4. Nowoczesne podejście do problemu narodowych kultur biznesowych 112
  5.5. Modele narodowych kultur biznesowych – od teorii do praktyki. Zarys problemu 119
  5.6. Badania porównawcze narodowych kultur biznesowych państw europejskich (na przykładzie Polski, Ukrainy, Niemiec, Francji i Węgier) 129
  5.7. Podsumowanie 132

  Rozdział VI. W kierunku nowoczesnego zarządzania 133
  6.1. Wprowadzenie do zagadnienia 133
  6.2. Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw wśród studentów w Polsce 143
  6.3. Zadania dla menedżerów jutra 151

  Suplement 157
  Przesłanki do zarządzania przedsiębiorstwem poprzez jego internacjonalizację na Ukrainie 157
  Przesłanki rozwoju idei przedsiębiorczości na Ukrainie 161
  Profil współczesnego menedżera ukraińskiego – wyniki badań 162
  Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw wśród studentów na Ukrainie 165

  Zakończenie 169
  Bibliografia 171
  Spis rysunków 181
  Spis tabel 183

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Współczesne problemy zarządzania”

  Tagi: , , , ,