Promocja!
baranska_szmitko_wplyw_slowa

Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej

  Autor:


 • Liczba stron:
  276
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-393-9
  e-ISBN:
  978-83-8142-394-6

Opis produktu

Czy znajomość nazwiska determinuje image przypisywany autorowi wypowiedzi na podstawie jego tekstu? Czy i jak zdjęcie autora obok tekstu wpływa na jego wizerunek? Jaka jest różnica między wizerunkiem „z tekstu” a wizerunkiem „ze zdjęcia”? Na jakich zasadach funkcjonuje image, który tworzymy i zapamiętujemy po jakimś czasie? Te pytania stały się podstawą prezentowanej publikacji. Autorka dąży do określenia, jaki wizerunek jest możliwy do komunikowania za pomocą słowa, a jaki za pomocą obrazu, a także jak pozatekstowa wiedza o autorze wypowiedzi wpływa na jego image werbalny.

Wyniki omówionych badań dotyczą wizerunków Krzysztofa Vargi, Piotra Zaremby, Magdaleny Środy i Szymona Hołowni. Ponad pół tysiąca osób czytało ich felietony, spoglądało na zdjęcia lub przywoływało skojarzenia z tymi nazwiskami, by określić tzw. image werbalny, wizualny i publiczny. Celowo zweryfikowano wizerunki osób publicznych, piszących na różne tematy i reprezentujących różne postawy światopoglądowe.

Autorka bada image wieloaspektowo, więc książka może być cennym źródłem informacji dla osób pracujących nad wizerunkiem i projektujących komunikację, w tym dla publicystów, przedstawicieli public relations i reklamy, a także dla medioznawców, językoznawców czy badaczy komunikacji. Studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków lingwistycznych wprowadza w tematykę zależności image’u od słów i obrazu.

Komentarze

Spis treści

WPROWADZENIE 9

ROZDZIAŁ I. BADANIA NAD WIZERUNKIEM 13
1.1. Stan badań 13
1.2. Przyjęta perspektywa badawcza 17
1.2.1. Teoretyczna perspektywa badawcza 17
1.2.1.1. Konstruktywizm 18
1.2.1.2. Kreowanie wizerunku przez odbiorcę wypowiedzi 23
1.2.1.3. Komunikowanie wizerunku przez autora wypowiedzi 23
1.2.1.4. Wizerunek a tożsamość 24
1.3. Metodologiczne rozwiązania 25
1.3.1. Szczegółowe cele badania 26
1.3.2. Dobór metodologii do celów badania 28
1.3.2.1. Układ poleceń w grupach i brzmienie pytań 32
1.3.2.2. Sposób przedstawienia materiałów i kart odpowiedzi 41
1.3.2.3. Czas i miejsce realizacji badania 44
1.3.2.4. Uczestnicy badania 46
1.3.2.5. Dlaczego felieton? 49
1.3.2.6. Kryteria doboru autorów i wykorzystane felietony 51
1.3.2.7. Trafność wewnętrzna eksperymentu i jej realizacja 52
1.3.2.8. Wyniki – rozwiązania analityczne 54
1.3.2.9. Ustalenia terminologiczne 56
1.4. Stan badań i metodologia – podsumowanie 57

ROZDZIAŁ II. WIZERUNKI FELIETONISTÓW 61
2.1. Sposób przedstawienia wyników 61
2.2. Krzysztof Varga 63
2.2.1. Krzysztof Varga – wizerunek na podstawie anonimowego tekstu 63
2.2.2. Krzysztof Varga – wizerunek publiczny 70
2.2.3. Krzysztof Varga – wizerunek wizualny 75
2.2.4. Krzysztof Varga – wizerunek na podstawie tekstu ze zdjęciem i informacją o tożsamości autora 80
2.2.5. Zależności między poszczególnymi typami wizerunków Krzysztofa Vargi 87
2.3. Piotr Zaremba 90
2.3.1. Piotr Zaremba – wizerunek na podstawie anonimowego tekstu 90
2.3.2. Piotr Zaremba – wizerunek publiczny 97
2.3.3. Piotr Zaremba – wizerunek wizualny 101
2.3.4. Piotr Zaremba – wizerunek na podstawie tekstu ze zdjęciem i informacją o tożsamości autora 108
2.3.5. Zależności między poszczególnymi typami wizerunków Piotra Zaremby 117
2.4. Magdalena Środa 120
2.4.1. Magdalena Środa – wizerunek na podstawie anonimowego tekstu 120
2.4.2. Magdalena Środa – wizerunek publiczny 128
2.4.3. Magdalena Środa – wizerunek wizualny 133
2.4.4. Magdalena Środa – wizerunek na podstawie tekstu ze zdjęciem i informacją o tożsamości autora 145
2.4.5. Zależności między poszczególnymi typami wizerunków Magdaleny Środy 154
2.5. Szymon Hołownia 159
2.5.1. Szymon Hołownia – wizerunek na podstawie anonimowego tekstu 159
2.5.2. Szymon Hołownia – wizerunek publiczny 167
2.5.3. Szymon Hołownia – wizerunek wizualny 175
2.5.4. Szymon Hołownia – wizerunek na podstawie tekstu ze zdjęciem i informacją o tożsamości autora 183
2.5.5. Zależności między poszczególnymi typami wizerunków Szymona Hołowni 192

ROZDZIAŁ III. WNIOSKI 197
3.1. Możliwy do komunikowania wizerunek na podstawie wyników dotyczących wszystkich autorów 197
3.1.1. Wizerunek werbalny anonimowego autora tekstu i felietonisty o znanej tożsamości 202
3.1.2. Wizerunek publiczny 205
3.1.3. Wizerunek wizualny 210
3.2. Wizerunek werbalny, wizualny, publiczny – wzajemne wpływy 213

ZAKOŃCZENIE 219
LITERATURA 225
SPIS TABEL 245
ANEKS 1 251
ANEKS 2 255
ANEKS 3 267
ANEKS 4 273

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej”

Tagi: , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
22,45 zł
 • PDF
Ilość: