Calek i in._Wirtualizacja--okl

Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością

  Opis produktu

  Artykuły zaprezentowane w monografii są odpowiedzią na sytuację, jaka zaistniała w związku z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami odnoszącymi się zarówno do obecności technologii informatycznych we wszystkich obszarach życia społecznego, jak i powszechności ich wykorzystania. Celem publikacji jest więc zobrazowanie złożoności i dynamiki zachodzących procesów wirtualizacji życia społecznego i ich wpływu na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, także z uwzględnieniem ostatnich wydarzeń związanych ze światową epidemią.

  Poszczególne rozdziały książki koncentrują się m.in. na: sposobach wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami, edukacji online i kompetencjach cyfrowych osób z niepełnosprawnościami, wirtualnej aktywności obywatelskiej oraz aktywności społecznej i politycznej osób z niepełnosprawnościami.

  Istotny nacisk został też położony na wymiar aplikacyjny przygotowywanych tekstów. Publikacja łączy w sobie zarówno cechy opracowania naukowego, opartego na badaniach własnych poszczególnych autorów, jak i wnioski mające charakter rekomendacji.

  Komentarze

  Spis treści

  Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba — Nowe technologie i niepełnosprawność 7

  NOWE TECHNOLOGIE 17

  Tomasz Sahaj —Nowe narzędzia i technologie komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie i społecznie oraz seniorów 19
  Katarzyna Binder-Olibrowska — Telemedycyna a niepełnosprawność wzrokowa – szanse, zagrożenia, wyzwania 45
  Jakub Niedbalski — Internet w służbie rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 63
  Justyna Migacz — Edukacja zdalna. Adaptacja procesu dydaktycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 79

  PRZESTRZENIE WIRTUALIZACJI 97

  Rafał Maciąg — Konstruowanie tożsamości w Internecie – młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną 99
  Zbigniew Głąb — Wirtualizacja działań społecznych i obywatelskich – szanse i zagrożenia – na przykładzie Kongresu osób z niepełnosprawnościami 113
  Monika Dubiel — Kultura zdalna: szansa na uczestnictwo czy zagrożenie izolacją? Przypadek osób z niepełnosprawnością wzroku 129

  DOŚWIADCZENIA Z CZASU PANDEMII 149

  Joanna Wojtyńska — Dostępność Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 151
  Anna Gutowska, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz — Diagnoza kształcenia zdalnego wśród studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w sytuacji pandemii Covid-19 – wybrane zagadnienia raportu z badań 167
  Edyta Górska — Muzykoterapia online w czasie pandemii 195
  Kamila Albin — Joga w czasach zarazy – możliwości i wyzwania praktykowania jogi online przez osoby z dysfunkcją wzroku 217
  Aleksandra Różycka — Poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone na odległość dla osób z niepełnosprawnością. Obserwacje z okresu pandemii 233

  Noty o autorach 251

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością”

  Tagi: , , , ,