Promocja!
Dubas_Slowik-W stulecie metody

W stulecie metody biograficznej

  Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  232
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-787-6
  e-ISBN:
  978-83-8142-788-3

Opis produktu

Kolejny tom serii „Biografia i Badanie Biografii” akcentuje stulecie metody biograficznej związane z rocznicą wydania dzieła Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego Chłop polski w Europie i Ameryce. Ponadto publikacja stanowi udokumentowanie wieloletniej współpracy ośrodka łódzkiego i wrocławskiego z badaczami frankofońskimi w zakresie badań biograficznych.

Tom zawiera teksty będące efektem bogatej interdyscyplinarnej współpracy i dyskusji naukowej. Są one szczególnie znaczące dla podsumowania dotychczasowych „osiągnięć” metody biograficznej, ukazania aktualnych pól i sposobów badania biografii oraz prognoz dla tego podejścia badawczego stosowanego w naukach społecznych i humanistycznych. Lektura publikacji skłania do wyciągnięcia wielu wniosków, między innymi do podkreślenia niepodważalnego znaczenia tzw. współczynnika humanistycznego w badaniach biografii, sformułowanego przez Floriana Znanieckiego. Świadomość „czyjejś” biografii, jaką ma badacz, świadomość podmiotowego, zindywidualizowanego świata posiadacza biografii, wyprowadza go poza obiektywność świata przyrody, wprowadzając w zawsze subiektywny świat ludzkich doświadczeń, względem którego należy zachować respekt.

Redaktorki

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Wstęp 7
Wprowadzenie do tematyki tomu 7
O historii polsko-frankofońskiego projektu badań biograficznych 10

O BADANIACH BIOGRAFII – Z PERSPEKTYWY CZASU I INSPIRACJI MYŚLĄ FLORIANA ZNANIECKIEGO
Gaston Pineau – Metoda biograficzna i historia życia jako podejścia badawcze, działanie i kształcenie. Dotychczasowe tendencje i nowe perspektywy 19
Christine Delory-Momberger – Biografia – nowa konfiguracja stosunku jednostki do otoczenia społecznego 43
Paula Wełyczko – Biografia naukowa i antropologiczna. Kontynuacja metody biograficznej czy zapowiedź nowej humanistyki? 55
Martine Lani-Bayle – Opowieści biograficzne i ich przyszłość – ważąc słowa 71
Aneta Słowik – Poradnicza biografia Floriana Znanieckiego 85

EDUKACYJNE KONTEKSTY BADAŃ BIOGRAFICZNYCH
Olga Czerniawska – Badania biograficzne a edukacja 99
Pierre Dominicé – Przemyśleć historię życia za pomocą historii wieku życia 107
Elżbieta Dubas – W edukacyjnej przestrzeni biografii – biografia jako poznawanie człowieka 117
Christophe Niewiadomski – Badania biograficzne a wspomaganie zapisu badawczego 127
Danielle Desmarais – Droga edukacyjna i potencjał heurystyczny podejścia biograficznego: wyzwania badawcze, edukacyjne i interwencyjne 147
Marie-Claude Bernard, Jean-Jacques Demba, Ibrahim Gbetnkom, Isabelle Lavoie – Bogactwo metody biograficznej zastosowanej w obszarze szkolnym 163

PRZYKŁADY BADAŃ W PODEJŚCIU BIOGRAFICZNYM
Tomasz Bugaj – Współczynnik humanistyczny Floriana Znanieckiego jako główny postulat kulturoznawczych badań terenowych w krajach byłego ZSRR 179
Angelika Pawlaczyk – Sposoby wykorzystania metody biograficznej w badaniach języka i kultury staroobrzędowców mieszkających w Polsce 195
Przemysław Szczygieł – Uczenie się buntowniczki na przykładzie narracji: „…z czasem coraz bardziej sobie zdawałam sprawę, jak bardzo te manifestacje są na rękę systemowi” 207
Fernanda Priscila Alves da Silva, Lívia Alessandra Fialho da Costa – Auto- biografie kobiet uprawiających prostytucję: opowieści socjalizacyjne, rodzinne oraz projekty budowane w „bitwie” życia 221

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “W stulecie metody biograficznej”

Tagi: , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Brak w magazynie

Produkt niedostępny
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń