Rudnicka-Uszyte z klasa

Uszyte z klasą

  Opis produktu

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat społecznych i środowiskowych wyzwań, jakie stoją przed branżą odzieżową. Jej autorkami są ekspertki zajmujące się problematyką z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i branży odzieżowej.

  W monografii omówiono różne aspekty funkcjonowania przemysłu odzieżowego oraz wiele możliwości praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju firm odzieżowych. Zaprezentowano zestaw narzędzi i inicjatyw, które wdrożone do organizacji ułatwiają zarządzanie i odpowiadają na zmieniające się oczekiwania rynku. Obok zagadnień teoretycznych książka zawiera liczne przykłady praktyczne ułatwiające zrozumienie prezentowanej tematyki.

  Publikacja jest adresowana do nauczycieli i uczniów szkół odzieżowych, pracowników uczelni, studentów, a także do projektantów i osób zarządzających przedsiębiorstwami odzieżowymi.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  CZĘŚĆ I. FUNKCJONOWANIE PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO 11

  Rozdział 1. Specyfika branży odzieżowej 13
  1.1 Branża odzieżowa a przemysł tekstylny 13
  1.2. Wielkość i struktura przemysłu tekstylno-odzieżowego w UE i w Polsce 16
  1.2.1. Pozycja polskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego na tle pozostałych krajów UE 18
  1.3. Łańcuch dostaw przemysłu odzieżowego 24
  1.3.1. Specyfika łańcucha dostaw w firmach odzieżowych 27
  1.3.2. Strategie agile i lean w łańcuchu dostaw branży odzieżowej 30
  1.3.3. Fast fashion a slow fashion 33
  1.4. Kluczowi interesariusze w branży odzieżowej 38

  Rozdział 2. Wyzwania środowiskowe i społeczne dla branży odzieżowej 49
  2.1. Przemysł odzieżowy a wyzwania środowiskowe 49
  2.2. Ocena wielkości wpływu środowiskowego przemysłu odzieżowego 53
  2.3. Rola surowców włókienniczych w zmniejszeniu negatywnego wpływu przemysłu odzieżowego na środowisko naturalne 57
  2.4. Przemysł odzieżowy a wyzwania społeczne 73
  2.4.1. Potrzeba budowania przejrzystych procesów biznesowych w łańcuchu dostaw 74
  2.4.2. Współczesne niewolnictwo 78
  2.4.3. Sweatshops 80
  2.4.4. Praca dzieci 85
  2.5. Europejski i polski kontekst problemów 86

  CZĘŚĆ II. KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BRANŻY ODZIEŻOWEJ 89

  Rozdział 3. Zrównoważony biznes rozwiązaniem dla współczesnych gospodarek 91
  3.1. Istota koncepcji zrównoważonego rozwoju 91
  3.2. Biznesowy wymiar zrównoważonego rozwoju 100
  3.3. Zrównoważony rozwój a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 107
  3.4. Zrównoważony rozwój a gospodarka o obiegu zamkniętym 111
  3.4.1. Nowe modele biznesowe 116
  3.4.2. Uwarunkowania transformacji w kierunku GOZ ‒ zmiany legislacyjne oraz sposób zachowania konsumentów 118

  Rozdział 4. Zrównoważone zarządzanie firmą odzieżową 127
  4.1. Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju w firmie odzieżowej 127
  4.2. Rola organizacji pozarządowych w promocji zrównoważonego rozwoju w branży odzieżowej 137
  4.3. Zmiany zachowań konsumentów a zrównoważony rozwój branży tekstylno-odzieżowej 142
  4.4. Wybrane narzędzia wspierające zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie odzieżowym 158
  4.4.1. Due dilligence i zarządzanie ryzykiem 159
  4.4.2. Kodeksy etyczne i kodeksy postępowania 163
  4.4.3. Audyty 166
  4.4.4. Certyfikacja systemów i produktów 168

  Rozdział 5. Firmy na drodze do zrównoważonego rozwoju – przykłady dobrych praktyk 175
  5.1. Monitorowanie łańcucha dostaw jako element zarządzania ryzykiem 176
  5.2. Biblioteka ubrań – czy czeka nas zmiana wzorców konsumpcji? 179
  5.3. W modzie chodzi o relacje z ludźmi 181
  5.4. Alternatywa z upcyklingu 183
  5.5. Budowanie świadomości odpowiedzialnej marki 184
  5.6. Eco fashion i slow fashion – przejrzystość w działaniu 186
  5.7. Ubrania z przesłaniem 189
  5.8. Gospodarka obiegu zamkniętego w firmie odzieżowej 191
  5.9. Torby z myślą o środowisku 192

  Bibliografia 197
  Spis tabel 213
  Spis rysunków 215

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Uszyte z klasą”

  Tagi: , , , , , ,