Okładka

Twórczość – pasja – Uniwersytet

Opis produktu

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi uczenie się przez działanie, tworzenie i kreowanie, poprzez aktywne uczestniczenie w danym projekcie. Im więcej pasji wkładamy w proces dydaktyczny, tym lepsze jego efekty. Im bardziej angażujemy się w to, co robimy, tym łatwiej nam to przychodzi. Zaangażowanie zdaje się być pojęciem kluczowym dla osiągania dobrych efektów kształcenia się, winno więc stać w centrum procesu nauczania – tę tezę starają się udowodnić autorzy zamieszczonych w publikacji tekstów. W Aneksie znajdują się scenariusze zajęć nagrodzone i wyróżnione w ramach konkursu Twórz zespoły – zaangażuj – stwórz warunki uczenia się, który odbył się na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu Twórczy Uniwersytet.

Komentarze

Spis treści

Zaangażuj się i angażuj innych 7
1. Jarosław Płuciennik – Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje 9
2. Jerzy S. Czarnecki – Architektura zaangażowania 25
3. Anita Filipczak-Białkowska – Personalizacja zadania jako aktywator zaangażowania 37
4. Aneta Pawłowska – Sztuka audiodeskrypcji – audiodeskrypcja sztuki – koncepcja nowej metody z zakresu upowszechniania sztuk wizualnych 49
5. Kinga Stopczyńska – Rola kreatywnych rozwiązań edukacyjnych w motywowaniu studentów 65
6. Anna Kowalska-Pietrzak – Stoliki negocjacyjne jako przykład twórczego rozwiązywania problemów 81
7. Joanna Bachura-Wojtasik, Kinga Klimczak – Słuchaj, nagrywaj, praktykuj – o estetyce dźwięku i dźwiękowych środkach wyrazu oraz o angażowaniu w pracę z dźwiękiem 95
8. Artur Gałkowski – Praca dyplomowa w formie projektu (na przykładzie studiów italianistyki z translatoryką) 117
9. Rafał Siekiera – Realizacja projektu jako forma praktycznego zaangażowania studentów 131
10. Waldemar Walczak – Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie postaw i poziom zaagażowania studentów 145
11. Bogdan Kontek, Izabela Kontek – Zaangażowanie – istotna wartość dla studenta i przyszłego pracownika 167
12. Sylwia Rapacka-Wojtala – Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych, czyli jak sprawić, aby studentom chciało się chcieć 187
Aneks – Scenariusze zajęć 209

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Twórczość – pasja – Uniwersytet”

Tagi: , , , ,