Promocja!
sliwerski_turystyka_habilitacyjna

Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016

  Studium krytyczne
  Autor:


 • Liczba stron:
  256
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-940-8
  e-ISBN:
  978-83-8088-941-5

Opis produktu

Wiosną 2008 r. otrzymałem ze środowiska pedagogiki społecznej pierwsze sygnały o zaskakującej fali awansów naukowych niektórych nauczycieli akademickich, którzy na Słowacji uzyskiwali habilitację z pracy socjalnej jako rzekomo tożsamej z polskimi dyscyplinami naukowymi – pedagogiką lub socjologią. Wskazywano głównie na to, że niektóre osoby legitymujące się słowackimi dyplomami nie są znane w środowisku polskiej nauki, a w przypadku innych akademików przewody habilitacyjne w Polsce zostały negatywnie ocenione przez rady wydziałów. Na Słowacji ten sam dorobek zaaprobowano, uznając go za odpowiadający habilitacji w tym kraju, toteż przedstawiane dyplomy budziły w Polsce zdumienie […]. Zjawisko to przez wiele lat było w środowisku akademickim swoistym rodzajem tabu. Polska prasa pisała zaś o tej praktyce jako niegodnej, wstydliwej czy hańbiącej polską naukę.

Ze Wstępu

 

Na podstawie analizy dokumentów, aktów prawnych, dostępnych w przestrzeni publicznej danych, a także przeglądu stron internetowych i doniesień prasowych autor przedstawił naukowe studium zjawiska uzyskiwania przez polskich pracowników naukowych habilitacji na Słowacji. Zaprezentował dylematy prawne i moralne związane z tą praktyką, a także jej skutki wpływające na funkcjonowanie wydziałów, uczelni i naukę w Polsce. Istniejące luki prawne oraz krąg znajomości w odpowiednich gremiach, zdaniem autora, sprzyjały temu, że liczne grupy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich w Polsce świadomie i na masową skalę uprawiały „turystykę habilitacyjną”.

 

„Studiując poszczególne rozdziały książki,. zadawałam sobie pytania: Czy monografia ta, obrazująca przecież „upadek” moralny naszego środowiska naukowego, powinna się ukazać? Czy jest w stanie wywołać jakieś zmiany, a przynajmniej pobudzić do szerszej refleksji ludzi nauki? Czy może mieć znaczenie w formowaniu nowego pokolenia uczonych? Wreszcie, jakie konsekwencje może ponieść Autor tego opracowania? Czy spotka się z podziwem za odwagę szczerego, otwartego mówienia o rzeczach niewygodnych, niepopularnych, które większość woli przykryć zasłoną milczenia bądź, co najwyżej, jedynie nieśmiało o nich dyskutować w kuluarach podczas konferencji i seminariów naukowych? Odpowiedzi nie są proste ani oczywiste. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zmieniające się otoczenie nauki oraz istotne przemiany sposobu jej uprawiania coraz częściej wystawiają na próbę zarówno uczciwość, jak i honor pracowników nauki.”

Z recenzji prof. Barbary Kromolickiej

Więcej o książce w Tygodniku Polityka

Komentarze

Spis treści

Wykaz skrótów 11

Wstęp 15

1. Podejście badawcze do turystyki habilitacyjnej 25

2. Uwarunkowania rozwoju turystyki habilitacyjnej Polaków na Słowację w latach 2005–2016 31
Nieskuteczna akredytacja 41
Skutki akademickiej patologii 48

3. Geneza i ewolucja turystyki habilitacyjnej Polaków na Słowacji 59
Procedura habilitacyjna na Słowacji 65
Kryteria oceny parametrycznej osiągnięć habilitanta 68
Słowackie uczelnie habilitujące Polaków 80
Miejsce promocji doktorskiej i zatrudnienia habilitujących się na Słowacji 84
Temporalny wymiar postępowań habilitacyjnych Polaków na Słowacji 88
Walory habilitacji na Słowacji 93
Zasady uznawania wykształcenia na Słowacji od 1 czerwca 2016 r. 95

4. Maskowanie aktywności i danych 97
Skrywanie słowackich habilitacji oraz krajowych doktoratów 99
Kazusy 105
Jak być uczonym różnych dyscyplin po pracy socjalnej 105
Fałszowanie dokumentów mistrzów błyskawicznej habilitacji 113
Plagiaryzm 115
Habilitacja na podstawie obronionej w Polsce pracy doktorskiej? 118
Akademickie sieci recenzenckie 120

5. Medialna i akademicka krytyka turystyki habilitacyjnej 125
Krytycy ujawniania patologii w ramach turystyki habilitacyjnej 152
Reakcje na zamknięcie ścieżki habilitacyjnej na Słowację 156

Zakończenie 159

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016”

Tagi: , , ,