Promocja!
Rozanska-Binczyk-Transfer dobrych

Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego

Opis produktu

Sposób zarządzania organizacjami publicznymi w ostatnich latach podlegał licznym modyfikacjom. Dynamiczna gospodarka, transformacja polityczno­gospodarcza, procesy globalizacji, wzorce europejskie, oczekiwania społeczne spowodowały, że zmienia się podejście kierowników do zarządzania zasobami ludzkimi. Aby wdrażać nowe, bardziej skuteczne rozwiązania, warto korzystać z doświadczeń podmiotów, które wypracowały standardy możliwe do zastosowania w przestrzeni biznesu i zadań publicznych.

Głównym celem książki jest przedstawienie czynników warunkujących transfer dobrych praktyk z organizacji biznesowych do jednostek samorządu terytorialnego oraz zaprezentowanie organizacji publicznych, które z sukcesem wdrożyły dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, wzorując się na rozwiązaniach biznesowych. W publikacji opisano najciekawsze wdrożone rozwiązania w zakresie pozyskiwania, oceniania i rozwoju pracowników, ale również usprawnienia ich komunikacji wewnętrznej, społecznej odpowiedzialności urzędu czy budowania zaangażowania.

Monografia jest dedykowana głównie menedżerom, osobom zajmującym się zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i biznesowych, a także zainteresowanym rozwojem zawodowym w tym obszarze. Stanowi odpowiedź na oczekiwania pracowników organizacji publicznych, którzy podczas współpracy z autorką podkreślali, że istnieje konieczność wypracowania zasad współdziałania jednostek administracji publicznej z organizacjami biznesowymi w celu wymiany doświadczeń i tworzenia standardów realizacji funkcji personalnej.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Wprowadzenie 7

1. Transfer dobrych praktyk jako element transferu wiedzy 13
1.1. Istota, pojęcie i cele zarządzania wiedzą 13
1.2. Pracownik wiedzy w jednostkach samorządu terytorialnego 21
1.3. Transfer wiedzy i dobrych praktyk jako sposób wprowadzania zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 27

2. Metodyka i zakres badań 39
2.1. Przesłanki i cele badań 39
2.2. Metody badawcze 42
2.3. Ograniczenia przyjętej metodyki 51
2.4. Charakterystyka zbioru badanych organizacji 53
2.5. Prawno-organizacyjne zasady działania badanych podmiotów 53
2.6. Wybrane zagadnienia związane z procesami zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego 60
2.7. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi i rola menedżera publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego 63

3. Transfer dobrych praktyk z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego 73
3.1. Stan zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego – uzasadnienie potrzeby transferu 73
3.2. Interpretacja terminów „dobre praktyki” i „transfer dobrych praktyk” 104
3.3. Przebieg i ograniczenia transferu dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego 107
3.4. Czynniki sprzyjające transferowi wiedzy w jednostkach samorządu terytorialnego 115

4. Efekty transferu – dobre praktyki z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego 119
4.1. Dobre praktyki w obszarze pozyskiwania pracowników 119
4.2. Dobre praktyki w obszarze oceniania pracowników 129
4.3. Dobre praktyki w obszarze rozwoju pracowników 136
4.4. Przykłady dobrych praktyk w pozostałych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi 143

5. Wnioski z badań i rekomendacje 157

Zakończenie 169
Bibliografia 171
Spis tabel 179
Aneks 181

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego”

Tagi: , , , ,