Promocja!
OKLEJKA_krzywe_DRUK

Tadeusz Czapczyński (1884-1958)

  Pedagog - literaturoznawca - literat
  Autor:


 • Liczba stron:
  448
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-837-1
  e-ISBN:
  978-83-8088-838-8

Opis produktu

W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego, jednego z wybitnych polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i książek dla nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ważna – zarówno w refleksji nad historią dydaktyki, jak i dla projektowania zmian we współczesnej oświacie – jest jego antropocentryczno-kulturowa wizja kształcenia polonistycznego (literackiego i językowego), która w sposób zasadniczy przyczyniła się do odejścia od dydaktyki bazującej na pamięciowym reprodukowaniu treści w kierunku nauczania angażującego młodych ludzi w proces kształcenia. Ponadto jego studia literaturoznawcze są dowodem na to, że umiejętnie łączył pracę badawczą z warsztatem nauczyciela.

Mimo bogatej i różnorodnej aktywności Czapczyńskiego, jego dorobek nie doczekał się dotąd szerszego omówienia. Autorka wydobywa go z zapomnienia, mając nadzieję, że dzięki temu Czytelnicy lepiej poznają tę niezwykłą postać.

Komentarze

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Słowo wstępne 13
Tadeusza Czapczyńskiego życie czynem znaczone 25

I. PRZESTRZENIE EDUKACJI 71
1. Idee oświecenia, romantyzmu i Młodej Polski w hermeneutycznej perspektywie aksjologicznej 73
Biografia w szkole galicyjskiej 80
Literatura współczesna na lekcjach języka polskiego 95
Prace popularyzatorskie 106
Zakończenie 110

2. Monograficzna koncepcja nauczania literatury 113
Rozbiór Pana Tadeusza Adama Mickiewicza 119
Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza w refleksji metodycznej 134
Zakończenie 148

3. Literatura na lekcjach języka polskiego 153
Pieśń i piosenka legionowa 159
Ku Rzeczypospolitej – edukacja polonistyczna mniejszości narodowych i wyznaniowych 167
Idee regionalizmu na lekcjach języka polskiego 172
Rozwiązania dydaktyczne 184
Zakończenie 191

4. Projekt kształcenia językowego 195
Ćwiczenia w mówieniu 203
Ćwiczenia stylistyczne 215
Prace pisemne środkiem zadomowienia ucznia 222
Zakończenie 232

II. PASJE LITERATUROZNAWCZE 237
1. Kult życia i pracy w twórczości Marii Dąbrowskiej 239
Twórczość Dąbrowskiej dla dorosłego czytelnika 242
Utwory dla dzieci 265
Zakończenie 273

2. Maria Konopnicka – znana i nieznana 279
Epistolografia jako źródło badań literaturoznawczych 282
O Konopnickiej-pisarce 297
Zakończenie 323

III. TWÓRCZOŚĆ LITERACKA 327
1. Świat zamieniony w słowo 329
Opowiadania i dramaty w służbie narodu i społeczeństwa 330
Zanurzenie w poezji 337
Utwory dla najmłodszych 351
Zakończenie 364

Zakończenie 367
Kalendarium życia Tadeusza Czapczyńskiego 375
Bibliografia 383
Summary 419
Indeks nazwisk 423
Od redakcji 443

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Tadeusz Czapczyński (1884-1958)”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
42,20 zł
46,90 zł
23,45 zł
 • PDF
Ilość: